Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Nová Dedinka

Cestovné poriadky Nová Dedinka platné od 9.12.2018

zverejnené: 3.12.2018

 

 

Oznam - Damacstav s.r.o. - nadmerný hluk dňa 27.11.2018 - Hlavná ulica nová bytovka

zverejnené: 26.11.2018

 

Vývoz komunálneho odpadu a triedených zložiek počas Vianočných sviatkov

Počas blížiacich sa Vianočných sviatkov bude zber komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek prebiehať nasledovne:

25.12.2018 - 1. sviatok vianočný (utorok) - vývozy budú realizované v nedeľu     23.12.2018 - v tento deň sa bude realizovať aj zber triedeného odpadu

1.1.2018 -  Nový rok ( utorok) - vývozy budú realizované v sobotu 29.12.2018

zverejnené: 26.11.2018


 

Výzva - frézovanie a stavebné práce na uliciach Slnečná a Nová !

Žiadame občanom Slnečnej a Novej ulice, aby svoje autá nenechávali odparkované na verejných priestranstvách a umožnili tak dokončiť práce na uliciach. V prípade poškodenia vozidiel obec neberie zodpovednosť za spôsobenú škodu.

Ak neuposlúchnete výzvu, vozidlo bude odtiahnuté odťahovou službou.

zverejnené: 22.11.2018


 

Aktualizácia cestovných poriadkov Nová Dedinka platných od 18.11.2018, kde sú vykonané čiastkové zmeny na základe požiadaviek obecných úradov a cestujúcich

zverejnené: 14.11.2018

 

Výsledky volieb - odpis zápisnice miestnej volebnej komisie

voľby (2).jpgVýsledky volieb, vid. súbor na stiahnutie.

 

 

 

 

zverejnené: 11.11.2018


 

Oznam - kompostáreň

Oznamujeme občanom , že kompostáreň bude otvorená  do 17.11.2018.

zverejnené: 5.11.2018


 

Prerušenie distribúcie elektriny lokalita Zlatý Karas dňa 16.11.2018

zverejnené: 5.11.2018

 

Oznam- Huawei Technologies, s.r.o.

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. realizuje modernizáciu telekomunikačných sietí v obci Nová Dedinka, to konkrétne položením optickej siete na jednej strane ulíc. Z tohto dôvodu boli firmou Huawei Technologies s.r.o. v zastúpení investora stavby letákmi oslovení ludia, ktorých sa to bezprostredne týka. Okrem spôsobom, popísaným v letáku, vyplnené hárky môžete hodiť aj do označenej krabice na obecnom úrade.

Ďakujeme.                                                                          

Huawei Technologies (Slovak). s.r.o.

zverejnené: 22.10.2018


 

Zámer previesť nehnuteľný majetok obce - dôvod hodný osobitného zreteľa

zverejnené: 5.10.2018

 

Oznam

Oznamujeme občanom, že vzhľadom k tomu, že na Slnečnej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce chodníkov a komunikácie, dočasne až do ukončenia prác sa mení na Kvetnej ulici  jednosmerná premávka na obojsmernú.

Žiadame občanov o trpezlivosť a zhovievavosť s prebiehajúcimi prácami.

Za pochopenie ďakujeme.

zverejnené: 3.9.2018


 

Oznam-daň z nehnuteľnosti 2018

Oznamujeme Vám, že rozhodnutia za daň z nehnuteľnosti a psa za rok 2018 si môžete vyzdvihnúť  od 23.4.2018, každý pracovný deň na obecnom úrade, kde môžete zaplatiť daň v hotovosti, alebo uhradiť prevodom na čílo účtu obce, ktoré je uvedené na rozhodnutí. Variabilný symbol prosíme uvádzať číslo rozhodnutia.

zverejnené: 20.4.2018


 

Výzva pre majiteľov psov

Obec Nová Dedinka na základe  opakujúcich sa sťažností od občanov dôrazne vyzýva majiteľov psov, aby zamedzili voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách a znečisťovaniu verejných priestranstiev psami. Majiteľ psa je podľa zákona č. 282/2002 a Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Dedinka  č. 4/2011 povinný zabrániť voľnému pohybu psa a bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo. Na území obce  Nová Dedinka  je voľný pohyb psov prísne zakázaný. Priestupku sa dopustí ten, kto nezabráni voľnému pohybu psa, alebo neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo. Za tieto priestupky obec uloží pokutu až do výšky 165 €.

Ak sa držiteľ psa dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku uvedenej pokuty.

        Na základe vyššie uvedeného dôrazne vyzývame majiteľov psov, aby vytvorili také opatrenia, ktorými zabránia voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách obce a zamedzia znečisťovaniu verejných priestranstiev psami a vyhli sa tak sankciám zo strany obce.

zverejnené: 20.2.2018


 

Správne poplatky od 1.1.2018

Zákonom č. 238/2017 Z.z.  sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Podľa Čl. IV, položky 14 až 17 vyššie citovaného zákona sa s účinnosťou od 1.1.2018 menia poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou.

zverejnené: 4.1.2018


 

Oznam-POHOTOVOSŤ

zverejnené: 20.6.2016

 

Výzva na odstránenie burinyVytlačiť
 

Obec Nová Dedinka v rámci výkonu kontrolnej činnosti zistila, že niektoré pozemky vo vlastníctve fyzických a právnických osôb sú prerastené burinou a vysokou trávou čím porušujú VZN obce Nová Dedinka  č. 1/2013 o čistote a údržbe verejných  priestranstiev, ochrane verejného poriadku a životného prostredia na území obce Nová Dedinka. 

Podľa § 9 odst. 1 a 2 VZN č. 1/2013 , o čistote a údržbe verejných  priestranstiev, ochrane verejného poriadku a životného prostredia,  ktoré znejú citujem :

  1. Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sú na území obce Nová Dedinka vlastníkmi pozemkov na nepoľnohospodárskej pôde, sú povinné predchádzať výskytu a šíreniu burín a porastu samonáletu drevín na pozemkoch a zabezpečiť základnú starostlivosť o pozemok.
  2. Pod základnou starostlivosťou sa pre účel tohto nariadenia rozumie minimálne 2-krát ročne pri výške porastu nad 25 cm zabezpečiť skosenie buriny alebo zničenie buriny iným mechanickým alebo chemickým spôsobom.

Vyzývame vlastníkov pozemkov, ktorí majú svoje pozemky zarastené vysokou trávou alebo burinou, aby si ich udržiavali v zmysle VZN obce Nová Dedinka .

zverejnené: 12.6.2017

 

 

 


 
 

Oznam

Oznamujeme občanom, že podľa § 5 VZN č. 4/2011 obce Nová Dedinka o chove a podmienkach držania psov na území obce, je majiteľ psa povinní výkaly psa odstrániť, ak pes znečistí verejné priestranstvo.

Žiadame občanov, aby sa podľa toho zariadili.

zverejnené: 15.3.2015

 


 

Oznam -reflexné prvky

Vážení občania, s ohľadom na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, najmä s prihliadnutím na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky - chodcov si vás dovoľujeme aj takouto formou upozorniť na ustanovenia zákona o cestnej premávke, na základe ktorých majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci.

Vyzývame preto všetkých občanov, aby si v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych zabezpečili reflexné prvky pre všetkých členov domácností a dbali na to, aby nimi boli vždy dôsledne označení. Taktiež vyzývame chodcov, aby prechádzali cez cestu iba na miestach na to určených, resp. sa dostatočne presvedčili, že môžu bezpečne prejsť na druhú stranu cesty. Tam, kde nie je chodník využívajte správnu stranu vozovky, neriskujte, vyhýbajte sa rizikovým úsekom, nepreliezajte zábradlia a nevstupujte takýmto spôsobom na vozovku.

V prípade, že by ste sa ako chodci vo vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo mimo nej reflexnými prvkami nechránili, hrozí Vám v zmysle spomínaného zákona bloková pokuta až do výšky 50 eur.

Prispejte k Vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.

zverejnené: 30.9.2015


 

dnes je: 15.12.2018

meniny má: Ivica

Bezplatné právne poradenstvo

BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO pre obyvateľov obce Nová Dedinka každý nepárny týždeň v pondelok od 16:00 – 17:00 hod na obecnom úrade v Novej Dedinke   JUDr. Sylvia Švecová, advokátka r. č. SAK: 3997, so sídlom: Štefunkova 9, 821 03 Bratislava; pracovisko: Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava   telefonický kontakt: 0911 11 22 11

OZNAM OR PZ Oddelenie dokladov -zmena úradných hodín

Súbor na stiahnutie Oznámenie_doklady.docx (15.8 kB)
Súbor na stiahnutie leták_-_klientske_centrum_senec_SK.jpg (865.8 kB)
Súbor na stiahnutie letak-klientske_centrum_HU_final_bez-obrazku.jpg (1020.8 kB)
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka