Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Nová Dedinka

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo dňa 19.8.2019

Verejná vyhláška - Výst.-73-19-ND

Oznámenie o začatí realizácie línovej výstavby optickej prístupovej siete-rozpis podľa ulíc

Oznam - MUDr. Kissová

MUDr. Pavol Trnovec, PhD. zastupuje MUDr. Katarínu Kissovú počas je neprítomnosti na ambulancií v Novej Dedinke. Pacienti, sa môžu rozhodnúť pokračovať od 1.9. 2019 v zdravotnej starostlivosti u MUDr. Pavla Trnovca, PhD. Kontakt: doktor@medicajur.sk  tel. číslo 02/449 703 03.

Zdravotná dokumentácia pacientov MUDr. Kissovej je pre potreby zabezpečenia adekvátnej zdravotnej starostlivosti počas jej zastupovania uložená v ambulancií MUDr. Trnovca, Chorvátska 33, 90025 Chorvátsky Grob.  So zdravotnou dokumentáciou pacientov MUDr. Kissovej môže narábať iba v zmysle platnej  legislatívy.

Bližšie informácie na www.medicajur.sk alebo cez vyhľadávač Google kľúčové  slovo medicajur a na stránke http://www.k-clinic.sk/.

zverejnené: 29.7.2019


 

ODOVZDANIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

ihrisko 1.jpgihrisko 2.jpg

 

 

 

 

 

 

Počas štvrtka, 25.07.2019 , prebehlo za prítomnosti vedenia obce odovzdanie diela - dokončeného multifunkčného ihriska v lokalite Lastovičky.

Na tento účel obec, v spolupráci s firmou Vestal living, úspešne požiadala ešte v roku 2018 Úrad vlády o dotáciu vo výške 38.000 Eur. Pozemok na vybudovanie predmetného ihriska obci poskytla firma Vestal Living formou dlhodobého prenájmu na 10 rokov za symoblické 1 Euro a dala obci písomný súhlas, v ktorom sa zaviazala uhradiť všetky náklady spojené s realizáciou tohto projektu.
Počas budovania ihriska sa pani starostka, spolu s členom Komisie výstavby a územného plánovania pánom Gálikom, zúčastnila na kontrolnom dni, aby sa presvedčili, ako prebiehajú realizačné práce.

Multifunkčné ihrisko bude sprístupnené z bezpečnostných dôvodov až po dokončení úprav jeho okolia. O termíne sprístupnenia a podmienkach využívania multifunkčného ihriska budeme občanov informovať, predpokladaný termín je však September 2019.

Máme radosť, že si tu naši spoluobčania nájdu miesto pre odpočinok, relax a športové vyžitie.

zverejnené: 26.7.2019


 

Oznam-zdravotný obvod v Novej Dedinke

Važení občania,

týmto Vás chceme informovať, že zdravotný obvod v obci Nová Dedinka je naďalej pridelený MUDr. Michalovi Masarykovi (MEDINPRAX s.r.o.), ktorý má povinnosť v zmysle rajonizácie podpísať s Vami dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

MUDr. Michal Masaryk

Nám. 1. mája 6

903 01 Senec

Tel.: 02/4592 8339

Možnosť slobodnej voľby lekára zostáva zachovaná. Je na Vás, s ktorým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti uzatvoríte dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

Túto informáciu Vám poskytujeme z dôvodu, že nám MUDr. Katarína Kissová (K-Clinic, s.r.o.) doručila dňa 22.7.2019 žiadosť o skončenie podnájmu nebytových priestorov a ktorej činnosť ambulancie všeobecného lekára pre dospelých v našej obci na základe vlastnej žiadosti pravdepodobne k 31.8.2019 končí. Chceme Vás informovať riadne a objektívne na základe dostupných informácií, ktoré máme.

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte MUDr. Katarínu Kissovú 0911 145 778, Bratislavský samosprávny kraj, Zdravotníctvo a humánna farmácia - 02/4826 4920 alebo Obecný úrad Nová Dedinka.

V prípade ďalších informácií Vás budeme informovať.

S pozdravom

Zuzana Árvová

zverejnené: 25.7.2019


 

Oznam - ohlasovňa pobytu a matričný úrad

Oznamujeme obyvateľom, že ohlasovňa pobytu a matričný úrad opäť úraduje.

zverejnené: 22.7.2019


 

ZÍSKALI SME GRANTY A O ĎALŠIE ŽIADAME

Keď sa darí, treba sa podeliť o radosť a úspech hlavne s Vami, milí spoluobčania, keďže to všetko robíme najmä pre Vás.

Dovoľte nám teda stručne zhrnúť naše posledné úspechy, ktoré sme dosiahli v oblasti poskytovaných dotácií a tiež súhrn projektov, o ktoré sa uchádzame:

1. Ministerstvo financií - Rekonštrukcia soc. zariadenia Obecného úradu (OcÚ) 15.000 EUR - schválená ✔️
2. Ministerstvo financií - Klientské centrum OcÚ 15.000 EUR - Podané
3. Wifi4 15.000 EUR - schválené ✔️
4. DM drogérii -Úprava lesoparku 1000 EUR- schválená ✔️
5. Ministersvo vnútra - Priechod pre chodcov 20.000 EUR - Podané
6. Ministerstvo vnútra - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 30.000 EUR - podané
7. Envirofond - Zateplenie ZŠ 200.000 EUR - Podané
8. Úrad podpredsedu vlády - Pódium zázemie 50.000 EUR - Podané
9. BSK cezhraničná spolupráca - Pódium - prestrešenie 35.000 EUR - rokujeme s partnerskou obcou, ktorá by sa do tohto projektu mala s nami zapojiť.

Pripravované podania :
1. Envirofond - mimoriadna výzva na kanalizáciu a ČOV vyšla 28.6., žiadosť je potrebné podať do 31.7. Finančne je neobmedzená, ideme do toho s projektom kanalizácie
2. Výzva Ministerstvo ŽP je vypísaná od roku 2015 - posledné kolo je 12/2019 pripravujeme územné konanie a stavebné konanie pre ČOV - Nová Dedinka. Projekt ČOV pre územné konanie je hotový, skúsime to teda všetko stihnúť na termín 12/2019.

Samozrejme pracujeme na ďalších veciach, ktoré sú potrebné pre chod a zveľaďovanie obce. Držme si všetci palce, aby sme aj v ďalších projektoch boli úspešní a mohli tak budovať našu Dedinku do krásy

zverejnené: 20.7.2019


 

Vyžiadanie pripomienok k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov 2019/2020

Oznam

Oznamujeme rodičom detí MŠ, že od 18.7.2019 (t.j. štvrtka) bude prístup do MŠ cez bránu pri telocvični

zverejnené: 16.7.2019

 


 

REKOŠTRUKCIA OBECNÉHO ÚRADU a vybudovanie klientského centra

rekonštrukcia 2.jpgrekonštrukcia 3.jpgrekonštrukcia.jpg

 

 

 

 

 

 

Rekonštrukčné práce na obecnom úrade sa začali tento týždeň a pokračujú v plnom prúde.
Veríme, že novovzniknuté klientské centrum zabezpečí kvalitu , transparentnosť , dostupnosť samosprávy občanom a
zároveň zjednoduší obyvateľom vybavovanie svojich záležitostí na obecnom úrade.

zverejnené: 15.7.2019


 

Oznam

Oznamujeme, že od 12.7.2019 budú  stránkové hodiny

v dočasných priestoroch v kultúrnom dome

na Mierovej ulici č. 15 nasledovné:

 

                                      pondelok:  7,00-12,00       13,00-16,00

                                      utorok:       nestránkový deň

                                      streda:        7,00-12,00       13,00-15,00

                                      štvrtok:      nestránkový deň

                                      piatok:       7,00-12,00

 

                             Za pochopenie ďakujeme.

zverejnené: 10.7.2019


 

Oznam - telefónne kontakty na obecný úrad

Telefónne kontakty na obecný úrad sú nasledovné:   02 45914 125

                                                                                    02 45914 315

                                                                                    02 45914 127.

zverejnené: 10.7.2019


 

CYKLOCHODNÍK - Nová Dedinka - železničná stanica Veľký Biel , napojenie sa na plánovaný cyklochodník SENEC JUH

cyklo 1.jpgcyklo 2.jpgcyklo 3.jpg

 

 

 

 

 

 

V týchto dňoch sa vybrali predstavitelia obce spolu s privolaným projektantom cyklochodníkov p. Husenicom bicyklami po plánovaných cyklotrasách:
1. Trasa
Koniec obce Nová Dedinka - železničná stanica Veľký Biel /napojenie sa plánovaný cyklochodnik VEĽKÝ BIEL- obec /
2. Trasa
Kríž na tzv. starej seredskej ceste - smer Mlynský Klin Senec / napojenie sa na plánovaný cyklochodník SENEC JUH /
Prešli si PLÁNOVANÉ trasy a prediskutovali najmä problémy, ktoré bude treba riešiť.
K vypracovaniu projektovej dokumentácie je potrebné geodetické zameranie územia a samozrejme veľmi dôležité bude vysporiadanie vlastníckych práv pozemkov pod plánovanými cyklochodníkmi. Chodník pre peších, ktorý by viedol popri cyklochodníku k železničnej stanici sa plánujeme osvetliť , vedľa parkoviska pri železničnej stanici by pribudlo prestrešené stojisko pre bicykle a v zákrute pri kríži by vzniklo odpočívadlo s prístreškom.
Tento zámer bude vyžadovať značné prostriedky a preto nemôžeme čakať nové cyklochodníky už zajtra. Pripravené sú však možnosti získavania prostriedkov z rôznych zdrojov, ako napr. z BSK na ktoré chce byť obec pripravená. Termín podania žiadosti o dotáciu z BSK je 20.6.2020 , o túto dotáciu sa máme v pláne uchádzať.

zverejnené: 10.7.2019


 

PREDSTAVITELIA SAMOSPRÁV SENCA A OKOLIA ROKOVALI O CYKLOTRASÁCH

Pani starostka Zuzana Árvová a zastúpca pán Vladimír Petrík za zúčastnili na stretnutí , ktorého cieľom bolo koordinovať v rámci BSK úsilie miest a obcí pri realizácii koncepcie rozvoja cyklotrás k bodom integrovanej dopravy a k bodom cestovného ruchu.
V sobášnej sieni MsÚ v Senci privítal primátor Dušan Badinský zástupcov BSK a Okresného úradu Senec, starostov obcí Viničné, Slovenský Grob, Blatné, Nová Dedinka, zamestnancov MsÚ, interných a externých odborníkov.
Prítomní sa na tomto stretnutí dohodli na reprezentatívnom podujatí pod názvom „Cyklomestá Bratislava 2019 - Konferencia o mobilite a kvalite života v mestách a obciach“. Takéto stretnutia dávajú priestor pre lepšie vzájomné porozumenia a rýchle riešenie problémov, ktoré sa vyskytnú pri realizácii každého projektu.

zverejnené: 9.7.2019


 

DOTÁCIA Z MINISTERSTVA FINANCIÍ

Dňa 2.7.2019 nám bolo doručené oznámenie o poskytnutí dotácie v sume 15.000 EUR .
Ministerstvo financií sme žiadali o dotáciu za účelom čiastočnej úhrady výdavkov akcie: “Rekonštrukcia socialných zariadení obecného úradu.”
Sme veľmi radi , že bola naša žiadosť kladne posúdena a účelová dotácia poskytnutá .
Ď A K U J E M E

zverejnené: 3.7.2019

 

SŤAHOVANIE OBECNÉHO ÚRADU

Dnes sme zahájili sťahovanie obecného úradu do priestorov kultúrneho domu kde bude obecný úrad fungovať počas rekonštrukcie. Za pomoci dobrovoľníkov sa nám podarila presťahovať veľká časť nábytku a agendy.
Aj touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým dobrovoľníkom a zamestnancom obecného úradu za pomoc.

Zuzana Árvová- starostka obce

zverejnené: 2.7.2019


 

PRIHLÁSIŤ SA NA TRVALÝ POBYT JE JEDNODUCHÉ

Letakcasopisanonymniobcania2.jpgV našom informačnom letáku, ktorý bol vložený v poslednom čísle Noviniek z Dedinky, sme Vám vysvetlili dôvody prečo je pre obec dôležité, aby jej obyvatelia boli zároveň prihlásení v obci aj na trvalý pobyt.

Postup, ako sa na trvalý pobyt prihlásiť, nájdete na tejto adrese: https://www.slovensko.sk/…/zi…/_prihlasenie-na-trvaly-pobyt/

Ak Vám záleží na tom, aby obec, v ktorej žijete, neprišla o podielové dane aj za Vás, prihláste sa na trvalý pobyt čo najskôr.

Ďakujeme.

Finančná a legislatívno-právna komisia s podporou starostky obce Nová Dedinka

zverejnené: 30.6.2019


 

Oznam Obecnej knižnice Nová Dedinka

Vedúca Obecnej knižnice oznamuje čitateľom, že knižnica cez letné prázdniny júl – august nebude mať pravidelnú prevádzku.
Otvorené bude len 3.7.2019 a  7.8. 2019 v čase od 16:00 do 19:00

Prosíme čitateľov, aby sa podľa toho zariadili.

zverejnené: 28.6.2019


 

Výzva - úhrada poplatku za bio odpad

bio.jpgVyzývame občanov, ktorí doteraz neuhradili poplatok za BIO nádobu za rok 2019, aby tak učinili do 31.7.2019. Spôsob platby môže byť priamo do pokladne Obecného úradu alebo prevodom na bankový účet  číslo SK29 0200 0000 0000 2322 8112 , VS-číslo nádoby, prípadne uviesť meno. Výška poplatku je 12 Eur na rok.

zverejenené: 20.6.2019


 

Milá návšteva na obecnom úrade

návšteva na ocu.jpgDnes nás na Obecnom úrade navštivili v sprievode p.riaditeľky a p.učiteliek detičky ktoré odchádzajú /v počte 37 detí/ z MŠ a nastupujú do 1.ročníka v ZŠ. .
Veľmi pekne im ďakujeme za milú návštevu.

zverejnené: 19.6.2019


 

OD UTORKA PARKUJEME NA NOVEJ ODSTAVNEJ PLOCHE PRI ŽELEZNICI!

parkovanie železnica.jpg

Od utorka 12.03.2019 budeme môcť využívať novú odstavnú plochu pri železničnej zastávke Veľký Biel.

‼️ V záujme využitia každého centimetra plochy Vás prosíme, aby ste parkovali kolmo na oplotenie a v priestore tak, ako je na priloženom obrázku. Myslime na to, že okrem nás chcú zaparkovať aj ďalší susedia a šetrime tak prosím miestom v čo najväčšej možnej miere.

Ďakujeme Vám za rešpektovanie našej prosby a my ideme ďalej pracovať na tom, aby sme Vám mohli priniesť aj ďalšie rovnako potešujúce správy.

zverejnené: 11.3.2019


 

Upozornenie

Upozorňujeme rodičov, ktorí chodia autom do areálu ZŠ a MŠ, aby si svoje osobné veci nenechávali v autách, nakoľko dnes dňa 18.2.2019 v čase cca o 15:30 hod. bolo vykradnuté osobné vozidlo. Z vozidla bola ukradnutá čierna kabelka s peňaženkou a s dokladmi. Poškodená si všimla v areáli staršie strieborné auto neznámej značky s dvoma podozrivými osobami.

Prosíme rodičov o obozretnosť.

zverejnené: 18.2.2019


 

Dotácie z rozpočtu obce pre zaregistrované občianske združenia

Oznamujeme zaregistrovaným občianskym združeniam , že podľa VZN č. 22011 obec poskytuje dotáciu na činnosť do 30.6.2019 .

zverejnené: 18.12.2018

 


 

Výzva pre majiteľov psov

Obec Nová Dedinka na základe  opakujúcich sa sťažností od občanov dôrazne vyzýva majiteľov psov, aby zamedzili voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách a znečisťovaniu verejných priestranstiev psami. Majiteľ psa je podľa zákona č. 282/2002 a Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Dedinka  č. 4/2011 povinný zabrániť voľnému pohybu psa a bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo. Na území obce  Nová Dedinka  je voľný pohyb psov prísne zakázaný. Priestupku sa dopustí ten, kto nezabráni voľnému pohybu psa, alebo neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo. Za tieto priestupky obec uloží pokutu až do výšky 165 €.

Ak sa držiteľ psa dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku uvedenej pokuty.

        Na základe vyššie uvedeného dôrazne vyzývame majiteľov psov, aby vytvorili také opatrenia, ktorými zabránia voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách obce a zamedzia znečisťovaniu verejných priestranstiev psami a vyhli sa tak sankciám zo strany obce.

zverejnené: 20.2.2018


 

Správne poplatky od 1.1.2018

Zákonom č. 238/2017 Z.z.  sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Podľa Čl. IV, položky 14 až 17 vyššie citovaného zákona sa s účinnosťou od 1.1.2018 menia poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou.

zverejnené: 4.1.2018


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Technický prevádzkovateľ: WEBY GROUP

Dátum vytvorenia webového sídla: 14.6.2011
Dátum poslednej aktualizácie: 27.4.2018

Cenník inzercie v novinách Novinky z Dedinky

dnes je: 23.8.2019

meniny má: Filip

podrobný kalendár

OZNAM OR PZ Oddelenie dokladov -zmena úradných hodín

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka