Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Nová Dedinka

Úvodná stránka obce Nová Dedinka

Uznesenia OZ 7.12.2016

Dňa 19. októbra 2016 sa uskutočnilo stretnutie vlastníkov pozemkov obce Nová Dedinka, z lokality označenej ako D2 a D4 (podľa územnoplánovacej dokumentácie – „zóna za školou“), s vedením obce a prizvanými odbornými osobami zo stavebnej a sociálno-právnej komisie.

Účelom stretnutia bolo pozvaných vlastníkov pozemkov tejto lokality jednak informovať o plánovaných developerských projektoch, ktoré boli obci predložené na vyjadrenie a jednak vyzvať ich ku kooperácii so samotnými developermi ohľadne budovania spoločnej cestnej komunikácie v tejto lokalite, ktorá sprístupní ich pozemky k verejnej komunikácii a otvorí im  možnosti na developovanie  resp. zhodnotenie ich vlastných pozemkov do budúcnosti.

Ide o súkromnú iniciatívu developerských subjektov, v rámci ktorej obec môže byť obyvateľom nápomocná z hľadiska zabezpečenia potrebných informácii, resp. pri koordinácii ich spoločného postupu z hľadiska verejného záujmu.

Kontaktné údaje :

Ing. Karina Szutyányiová : 0903178440


 
 mapa.JPG (145.7 kB) mapa.JPG (145.7 kB)

 

Návrh VZN o zruš. VZN č. 3/2014 o deratizácii

Oznam-kompostáreň

Oznamujeme občanom, že od 1.12.2016 do odvolania bude kompostáreň zatvorená.


 

Uznesenia z 13. zasadnutia OZ zo dňa 3.11.2016

Oznam-knižnica

Vedúca Obecnej knižnice v NovejDedinke oznamuje návštevníkom knižnice, že 31.10.2016 (pondelok) bude knižnica zatvorená.

Zatvorená bude aj 7.11.2016 (pondelok), ale v prevádzke budev 8.11.2016 (utorok) v obvyklom čase od 16:00 hod. do 19:00 hod.


 

Oznam-POHOTOVOSŤ


 

Verejné obstarávanie na prístavbu MŠ-výkaz výmer


 

UPOZORNENIE - zmena dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Dvojtýždenný vývoz  komunálneho odpadu sa bude uskutočnovať v roku 2016  každý NEPÁRNY týždeň v mesiaci.

 


 

Oznam

Oznamujeme občanom, že podľa § 5 VZN č. 4/2011 obce Nová Dedinka o chove a podmienkach držania psov na území obce, je majiteľ psa povinní výkaly psa odstrániť, ak pes znečistí verejné priestranstvo.

Žiadame občanov, aby sa podľa toho zariadili.

 

 


 

Oznam -reflexné prvky

Vážení občania, s ohľadom na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, najmä s prihliadnutím na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky - chodcov si vás dovoľujeme aj takouto formou upozorniť na ustanovenia zákona o cestnej premávke, na základe ktorých majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci.

Vyzývame preto všetkých občanov, aby si v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych zabezpečili reflexné prvky pre všetkých členov domácností a dbali na to, aby nimi boli vždy dôsledne označení. Taktiež vyzývame chodcov, aby prechádzali cez cestu iba na miestach na to určených, resp. sa dostatočne presvedčili, že môžu bezpečne prejsť na druhú stranu cesty. Tam, kde nie je chodník využívajte správnu stranu vozovky, neriskujte, vyhýbajte sa rizikovým úsekom, nepreliezajte zábradlia a nevstupujte takýmto spôsobom na vozovku.

V prípade, že by ste sa ako chodci vo vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo mimo nej reflexnými prvkami nechránili, hrozí Vám v zmysle spomínaného zákona bloková pokuta až do výšky 50 eur.

Prispejte k Vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.


 

Oznam

Výzva na zaplatenie nedoplatkov


Obec Nová Dedinka ako správca dane podľa  zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "daňový poriadok") na základe § 80 ods. 1 daňového poriadku  vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov a užívateľov pozemkov a stavieb v katastri obce Nová Dedinka a vlastníkov a držiteľov psov, ktorí voči obci nemajú uhradené dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatky za komunálny a drobný stavebný odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky, aby svoje záväzky uhradili  v hotovosti v úradných hodinách (v dňoch pondelok, streda, piatok) na obecnom úrade alebo bankovým prevodom na číslo účtu: 23228112/0200.

 
Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vykonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe § 52 ods.2, 3, 4 daňového poriadku ku zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne začne voči neplatičom exekučné konanie v súlade s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

 

 

 

 

 


 

webygroup

dnes je: 9.12.2016

meniny má: Izabela

Bezplatné právne poradenstvo

BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO pre obyvateľov obce Nová Dedinka každý druhý pondelok od 15:30 – 17:00 hod na obecnom úrade v Novej Dedinke (počnúc od 9.3.2015)   JUDr. Sylvia Švecová, advokátka r. č. SAK: 3997, so sídlom: Štefunkova 9, 821 03 Bratislava; pracovisko: Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava   telefonický kontakt: 0

OZNAM OR PZ Oddelenie dokladov -zmena úradných hodín

Súbor na stiahnutie Oznámenie_doklady.docx (15.8 kB)
Súbor na stiahnutie leták_-_klientske_centrum_senec_SK.jpg (865.8 kB)
Súbor na stiahnutie letak-klientske_centrum_HU_final_bez-obrazku.jpg (1020.8 kB)

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

2231485

Úvodná stránka