Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Nová Dedinka

Aktualizácia cestovných poriadkov od 24.3.2019

zverejnené: 20.3.2019

 

Opravné práce ulica Slnečná

opravné práce.jpgOpätovne vyzývame občanov, aby neparkovali na verejnom priestranstve Slnečná ul. Vykonávajú sa tam opravné práce komunikácie a chodníkov. Nerešpektovaním výzvy sa spomaľuje opravný proces. Ďakujeme.

zverejnené: 20.3.2019


 

Odpis zápisníc okrskových volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebných okrskoch 1 a 2 vo voľbách prezidenta SR

Návrh VZN č. 1/2019, ktorým sa ruší VZN Obce Nová Dedinka č. 3/2005 o cenách nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve Obce Nová Dedinka

zverejnené: 15.3.2019
 návrh vzn.pdf (409.8 kB) návrh vzn.pdf (409.8 kB)

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľa Základnej školy Blatné, s nástupom 1.7.2019

zverejnené: 13.3.2019
 VK_Blatné.pdf (701 kB) VK_Blatné.pdf (701 kB)

 

OTVORENIE KOMPOSTÁRNE

kompost.jpgUž túto sobotu bude opätovne otvorená kompostáreň, ktorej služby môžete využívať pravidelne v soboty v čase od 12:00 do 16:00.

Prosíme, aby ste v areáli kompostárne rešpektovali jednotlivé sekcie, ktoré budú označené tabuľkami podľa druhu odpadu. Do kompostárne patria výlučne lístie, pokosená tráva, piliny, hobliny, odrezky, kríky a konáre stromov.

Do kompostárne môžu zdarma odpad vyvážať iba obyvatelia s trvalým pobytom v Novej Dedinke, čo bude kontrolovať prítomný pracovník na základe predloženia občianskeho preukazu.

Ďakujeme

zverejnené: 13.3.2019


 

Opravné práce ulica Slnečná

V týždni od 11.3.2019 začnú opravné práce na ulici Slnečná, z tohoto dôvodu žiadame občanov, aby dlhodobo neparkovali autami na verejných priestranstvách. Ďakujeme

zverejnené: 13.3.2019


 

OD UTORKA PARKUJEME NA NOVEJ ODSTAVNEJ PLOCHE PRI ŽELEZNICI!

parkovanie železnica.jpg

Od utorka 12.03.2019 budeme môcť využívať novú odstavnú plochu pri železničnej zastávke Veľký Biel.

‼️ V záujme využitia každého centimetra plochy Vás prosíme, aby ste parkovali kolmo na oplotenie a v priestore tak, ako je na priloženom obrázku. Myslime na to, že okrem nás chcú zaparkovať aj ďalší susedia a šetrime tak prosím miestom v čo najväčšej možnej miere.

Ďakujeme Vám za rešpektovanie našej prosby a my ideme ďalej pracovať na tom, aby sme Vám mohli priniesť aj ďalšie rovnako potešujúce správy.

zverejnené: 11.3.2019


 

Zámer previesť nehnuteľný majetok obce - dôvod hodný osobitného zreteľa

zverejnené: 4.3.2019

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľa Materskej školy Slnečná ul. č. 17, 900 28 Ivanka pri Dunaji , s nástupom 1.7.2019

zverejnené: 26.2.2019

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľa Materskej školy SNP č.1, 900 28 Ivanka pri Dunaji s nástupom 1.7.2019

zverejnené: 26.2.2019

 

Vážení občania, dnes uplynie rok od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Vraždy mladých ľudí, ktorí sa snažili urobiť Slovensko lepšou krajinou pre život, ľudí, ktorí poukazovali na neprávosti, ktoré sa v spoločnosti dejú. Keďže je nám ich odkaz slušného a spravodlivého Slovenska blízky a chceme podporiť želanie matky Martiny, ktorá povedala: “Chcem, aby to neutíchlo. Aby sa nikto nemusel báť, že keď napíše pravdu, zajtra tu nemusí byť”, spolu s ďalšími obcami v našom okolí, si dnes rozozvučaním zvonov o 19:30, uctíme pamiatku Jána a Martiny aj v našej obci.

zverejnené: 21.2.2019


 

Výmena svietidiel

Firma Ecoled Solutios a.s., začína v týchto dňoch pracovať na výmene svietidiel VO. Výmena sa uskutoční na uliciach Hlavná a Nad jazerom.

zverejnené: 20.2.2019

 

Vývoz bio odpadu

Oznamujeme občanom, že vývoz biologicky rozložiteľného odpadu – posekaná tráva, lístie, burina, vinič a konáre – v obci Nová Dedinka opäť začne od 18.3.2019 každý párny pondelok v mesiaci.
Kontajnery si môžete vyzdvihnúť osobne na Ocú od 27.2.2019.

zverejnené 20.2.2019


 

Upozornenie

Upozorňujeme rodičov, ktorí chodia autom do areálu ZŠ a MŠ, aby si svoje osobné veci nenechávali v autách, nakoľko dnes dňa 18.2.2019 v čase cca o 15:30 hod. bolo vykradnuté osobné vozidlo. Z vozidla bola ukradnutá čierna kabelka s peňaženkou a s dokladmi. Poškodená si všimla v areáli staršie strieborné auto neznámej značky s dvoma podozrivými osobami.

Prosíme rodičov o obozretnosť.

zverejnené: 18.2.2019


 

OD SLOV K ČINOM - HĽADÁME MAJITEĽOV POZEMKOV ‼️

V najbližších dňoch sa obec za pomoci odborníkov chystá začať s čistením územia a priľahlého okolia budúceho lesoparku od náletových drevín, buriny, spadnutých stromov a neporiadku. Je to ďalší nevyhnutný krok k revitalizácii tohto územia.

‼️ Keďže do tohto okolia, ktoré plánuje obec vyčistiť, spadajú aj súkromné pozemky, (na mape časť lesného porastu mimo územia ohraničeného červenou farbou) vyzývame majiteľov dotknutých pozemkov aby v prípade, že nesúhlasia s vyčistením ich pozemkov za účasti obce, nesúhlas nahlásili na obecnom úrade najneskôr vo štvrtok 14.02.2019‼️

mapka

zverejnené: 13.2.2019


 

Oznam - Odchytené psy Bernolákovo

V obci Bernolákovo v roku 2018 sa odchytili psy, ktoré sa voľne pohybovali bez majiteľa. Označenia a čip nemajú a doteraz sa nepodarilo nájsť majiteľa. Ich registrácia s foto je uvedená na stránke www.obecnapolicia.sk v rubrike ,,Stratené zvieratá."
Ak by sa našli majitelia psov uvedených stránke, môžu volať na obecnú políciu tel. číslo 0918882222.

zverejnené: 11.2.2019


 

Oznam - voľné pracovné miesto na pozíciu referent stavebného úradu Dunajská Lužná

Oznam - prenájom priestorov

Oznamujeme občanom, že Obec Nová Dedinka ponúka na prenájom nasledovné nebytové priestory:

1. nebytový priestor na Hlavnej ulici 55 – plocha 17,48 m2

2. nebytový priestor na Hlavnej ulici 44 – plocha 47,30 m2 .

Žiadosti o prenájom prosíme zasielať na Obecný úrad do 28.2.2019.

Bližšie informácie osobne na obecnom úrade alebo na telefónnom čísle 02/45914233.

Obhliadky priestorov sa uskutočnia:

- dňa 31.1.2019: objekt Hlavná ulica 55 v čase od 09:00 hod. do  10:00 hod.

                            objekt Hlavná ulica 44 v čase od 10:15 hod. do 11:15 hod.

- dňa 21.2.2019: objekt Hlavná ulica 55 v čase od 09:00 hod. do  10:00 hod.

                            objekt Hlavná ulica 44 v čase od 10:15 hod. do 11:15 hod.

 

zverejnené: 16.1.2019


 

Oznam - Západoslovenská distribučná a.s. orez stromov

zverejnené: 11.1.2019

 

Dotácie z rozpočtu obce pre zaregistrované občianske združenia

Oznamujeme zaregistrovaným občianskym združeniam , že podľa VZN č. 22011 obec poskytuje dotáciu na činnosť do 30.6.2019 .

zverejnené: 18.12.2018

 


 

Výzva pre majiteľov psov

Obec Nová Dedinka na základe  opakujúcich sa sťažností od občanov dôrazne vyzýva majiteľov psov, aby zamedzili voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách a znečisťovaniu verejných priestranstiev psami. Majiteľ psa je podľa zákona č. 282/2002 a Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Dedinka  č. 4/2011 povinný zabrániť voľnému pohybu psa a bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo. Na území obce  Nová Dedinka  je voľný pohyb psov prísne zakázaný. Priestupku sa dopustí ten, kto nezabráni voľnému pohybu psa, alebo neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo. Za tieto priestupky obec uloží pokutu až do výšky 165 €.

Ak sa držiteľ psa dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku uvedenej pokuty.

        Na základe vyššie uvedeného dôrazne vyzývame majiteľov psov, aby vytvorili také opatrenia, ktorými zabránia voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách obce a zamedzia znečisťovaniu verejných priestranstiev psami a vyhli sa tak sankciám zo strany obce.

zverejnené: 20.2.2018


 

Správne poplatky od 1.1.2018

Zákonom č. 238/2017 Z.z.  sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Podľa Čl. IV, položky 14 až 17 vyššie citovaného zákona sa s účinnosťou od 1.1.2018 menia poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou.

zverejnené: 4.1.2018


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Technický prevádzkovateľ: WEBY GROUP

Dátum vytvorenia webového sídla: 14.6.2011
Dátum poslednej aktualizácie: 27.4.2018

Cenník inzercie v novinách Novinky z Dedinky

Voľby do Európskeho parlamentu

dnes je: 22.3.2019

meniny má: Beňadik

OZNAM OR PZ Oddelenie dokladov -zmena úradných hodín

Súbor na stiahnutie Oznámenie_doklady.docx (15.8 kB)
Súbor na stiahnutie leták_-_klientske_centrum_senec_SK.jpg (865.8 kB)
Súbor na stiahnutie letak-klientske_centrum_HU_final_bez-obrazku.jpg (1020.8 kB)
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka