Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Nová Dedinka

Úvodná stránka obce Nová Dedinka

OznamVytlačiť
 

Oznamujeme, že referát evidencie obyvateľstva z dôvodu čerpania dovolenky referentky nebude v dňoch 20.5.2016  do  27.5.2016 úradovať.


 
 

Prerušenie elektrickej energie dňa 23.5.2016 v časti obce Nová Ves pri Dunaji, rozpis ulíc viď. dokument na stiahnutie

Permanentné vstupenky Slnečné jazerá

Od 2.5.2016 od pondelka do piatka, v čase od 8:00 do 16:00,  sa v Informačnom cestre (Turecký dom) Senec dajú zakúpiť permanentné vtupenky  na Slnečné jazerá (sezóna 2016)  v cene ako pre Senčanov:

Senčan dospelá osoba - 8,00 €

Deti (6-15 r.), dôchodcovia, ZŤP - 4,00 €

Celosezónna auto + 1 osoba - 26,00 €


 

Oznam - daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti Vytlačiť
 

Oznamujeme Vám, že platobné výmery za daň z nehnuteľnosti a psa je možné si vyzdvihnúť osobne na obecnom úrade v pracovných dňoch. Zároveň je možné uhradiť daň priamo na obecnom úrade.
 


 
 

Oznam kompostáreň

Oznamujeme občanom, že od 1.4.2016 bude kompostáreň otvorená každú sobotu od 12:00 hod. do 16:00 hod.


 

Verejné obstarávanie na prístavbu MŠ-výkaz výmer


 

UPOZORNENIE - zmena dvojtýždenného vývozu komunálneho odpadu

Dvojtýždenný vývoz  komunálneho odpadu sa bude uskutočnovať v roku 2016  každý NEPÁRNY týždeň v mesiaci.

 


 

Oznam

Oznamujeme občanom, že podľa § 5 VZN č. 4/2011 obce Nová Dedinka o chove a podmienkach držania psov na území obce, je majiteľ psa povinní výkaly psa odstrániť, ak pes znečistí verejné priestranstvo.

Žiadame občanov, aby sa podľa toho zariadili.

 

 


 

Oznam -reflexné prvky

Vážení občania, s ohľadom na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, najmä s prihliadnutím na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky - chodcov si vás dovoľujeme aj takouto formou upozorniť na ustanovenia zákona o cestnej premávke, na základe ktorých majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci.

Vyzývame preto všetkých občanov, aby si v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych zabezpečili reflexné prvky pre všetkých členov domácností a dbali na to, aby nimi boli vždy dôsledne označení. Taktiež vyzývame chodcov, aby prechádzali cez cestu iba na miestach na to určených, resp. sa dostatočne presvedčili, že môžu bezpečne prejsť na druhú stranu cesty. Tam, kde nie je chodník využívajte správnu stranu vozovky, neriskujte, vyhýbajte sa rizikovým úsekom, nepreliezajte zábradlia a nevstupujte takýmto spôsobom na vozovku.

V prípade, že by ste sa ako chodci vo vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo mimo nej reflexnými prvkami nechránili, hrozí Vám v zmysle spomínaného zákona bloková pokuta až do výšky 50 eur.

Prispejte k Vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.


 

Oznam-nová poštová doručovateľka

Vytlačiť
 

Vedúca  pošty  oznamuje občanom, že nastúpila nová poštová doručovateľka.

Z uvedeného dôvodu žiada občanov, aby si označili poštové schránky menami, adresami  a aj názvom firmy, ktorá na danej adrese sídli.

V opačnom prípade neručí za to, že poštové zásielky budú riadne doručené.


 
 

Oznam

Výzva na zaplatenie nedoplatkov


Obec Nová Dedinka ako správca dane podľa  zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "daňový poriadok") na základe § 80 ods. 1 daňového poriadku  vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov a užívateľov pozemkov a stavieb v katastri obce Nová Dedinka a vlastníkov a držiteľov psov, ktorí voči obci nemajú uhradené dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatky za komunálny a drobný stavebný odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky, aby svoje záväzky uhradili  v hotovosti v úradných hodinách (v dňoch pondelok, streda, piatok) na obecnom úrade alebo bankovým prevodom na číslo účtu: 23228112/0200.

 
Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vykonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe § 52 ods.2, 3, 4 daňového poriadku ku zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne začne voči neplatičom exekučné konanie v súlade s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

 

 

 

 

 


 

webygroup

dnes je: 28.5.2016

meniny má: Viliam

Bezplatné právne poradenstvo

BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO pre obyvateľov obce Nová Dedinka každý druhý pondelok od 15:30 – 17:00 hod na obecnom úrade v Novej Dedinke (počnúc od 9.3.2015)   JUDr. Sylvia Švecová, advokátka r. č. SAK: 3997, so sídlom: Štefunkova 9, 821 03 Bratislava; pracovisko: Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava   telefonický kontakt: 0

OZNAM OR PZ Oddelenie dokladov -zmena úradných hodín

Súbor na stiahnutie Oznámenie_doklady.docx (15.8 kB)
Súbor na stiahnutie leták_-_klientske_centrum_senec_SK.jpg (865.8 kB)
Súbor na stiahnutie letak-klientske_centrum_HU_final_bez-obrazku.jpg (1020.8 kB)

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1637459

Úvodná stránka