Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Nová Dedinka

Úvodná stránka obce Nová Dedinka

Štatistické zisťovanie HFCS

Verejná vyhláška o vstupe na pozemok SPP distribúcia

Uznesenia z 15. zasadnutia OZ 2017

Veterinárne opatrenie na kotrolu chorôb zvierat

 Opatrenie.pdf (1.8 MB) Opatrenie.pdf (1.8 MB)

 

OZNAM-poplatok za vývoz komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že od 2.januára 2017 do 31.januára 2017 je povinnosť uhradiť poplatok za komunálny odpad na rok 2017 v plnej výške. Občania môžu uhradiť poplatok priamo v pokladni obecného úradu, alebo prevedom na bankový účet obce VUB banky IBAN: SK29 0200 0000 0000 2322 8112, kde do správy pre prijímateľa je potrebné napísať meno občana, za ktorého je poplatok uhradený, aby sme vedeli platbu identifikovať.

Po uhradení poplatu v hotovosti si prevezmú nálepku a občanom, ktorí zaplatia prevodom, sa nálepka doručí priamo do schránok.

Výška poplatku je : 110 l nádoba -   80 Eur - týždenný vývoz

                               110  l nádoba - 40 Eur - dvojtýždenný vývoz

                               120 l nádoba -  87 Eur - týždenný vývoz

                               120 l nádoba -  43 Eur - dvojtýždenný vývoz

                               240 l nádoba - 174 Eur - týždenný vývoz

                               240 l nádoba -   87 Eur - dvojtýždenný vývoz

                             1100 l nádoba - 800 Eur - týždenný vývoz

                             1100 l nádoba - 400 Eur - dvojtýždenný vývoz

 

Zároveň žiadame občanov aby si odstránili staré nálepky zo smetných nádob od roku 2015 a staršie.

 


 

Slávnostné odovzdanie prístavieb Základnej a materskej školy

školaDňa 20.12.2016 sa konalo slávnostné odovzdanie prístavieb Základnej a materskej školy, na ktorom sa zúčastnil aj  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Plavčan.

Tlačovú správu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR si môžete prečítať po odklinutí linku : http://www.minedu.sk/predskolaci-a-skolaci-v-novej-dedinke-sa-tesia-z-novych-tried/

 


 

Slávnostné odovzdanie prístavieb Základnej a materskej školy

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-3 z 14

Oznam-POHOTOVOSŤ


 

Oznam

Oznamujeme občanom, že podľa § 5 VZN č. 4/2011 obce Nová Dedinka o chove a podmienkach držania psov na území obce, je majiteľ psa povinní výkaly psa odstrániť, ak pes znečistí verejné priestranstvo.

Žiadame občanov, aby sa podľa toho zariadili.

 

 


 

Oznam -reflexné prvky

Vážení občania, s ohľadom na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, najmä s prihliadnutím na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky - chodcov si vás dovoľujeme aj takouto formou upozorniť na ustanovenia zákona o cestnej premávke, na základe ktorých majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci.

Vyzývame preto všetkých občanov, aby si v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych zabezpečili reflexné prvky pre všetkých členov domácností a dbali na to, aby nimi boli vždy dôsledne označení. Taktiež vyzývame chodcov, aby prechádzali cez cestu iba na miestach na to určených, resp. sa dostatočne presvedčili, že môžu bezpečne prejsť na druhú stranu cesty. Tam, kde nie je chodník využívajte správnu stranu vozovky, neriskujte, vyhýbajte sa rizikovým úsekom, nepreliezajte zábradlia a nevstupujte takýmto spôsobom na vozovku.

V prípade, že by ste sa ako chodci vo vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo mimo nej reflexnými prvkami nechránili, hrozí Vám v zmysle spomínaného zákona bloková pokuta až do výšky 50 eur.

Prispejte k Vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.


 

Oznam

Výzva na zaplatenie nedoplatkov


Obec Nová Dedinka ako správca dane podľa  zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "daňový poriadok") na základe § 80 ods. 1 daňového poriadku  vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov a užívateľov pozemkov a stavieb v katastri obce Nová Dedinka a vlastníkov a držiteľov psov, ktorí voči obci nemajú uhradené dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatky za komunálny a drobný stavebný odpad za rok 2015 a predchádzajúce roky, aby svoje záväzky uhradili  v hotovosti v úradných hodinách (v dňoch pondelok, streda, piatok) na obecnom úrade alebo bankovým prevodom na číslo účtu: 23228112/0200.

 
Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po vykonaní inventúry nedoplatkov na daniach a poplatkoch pristúpi na základe § 52 ods.2, 3, 4 daňového poriadku ku zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne začne voči neplatičom exekučné konanie v súlade s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

 

 

 

 

 


 

webygroup

dnes je: 21.2.2017

meniny má: Eleonóra

Bezplatné právne poradenstvo

BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO pre obyvateľov obce Nová Dedinka každý druhý pondelok od 15:30 – 17:00 hod na obecnom úrade v Novej Dedinke (počnúc od 9.3.2015)   JUDr. Sylvia Švecová, advokátka r. č. SAK: 3997, so sídlom: Štefunkova 9, 821 03 Bratislava; pracovisko: Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava   telefonický kontakt: 0

OZNAM OR PZ Oddelenie dokladov -zmena úradných hodín

Súbor na stiahnutie Oznámenie_doklady.docx (15.8 kB)
Súbor na stiahnutie leták_-_klientske_centrum_senec_SK.jpg (865.8 kB)
Súbor na stiahnutie letak-klientske_centrum_HU_final_bez-obrazku.jpg (1020.8 kB)

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

2432620

Úvodná stránka