Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Nová Dedinka

Oznam-rozvoz posypovej soli

Oznamujeme, že dnes začne rozvoz posypovej soli. Rozvoz začne od ulice Hlavná.

zverejnené: 18.1.2019


 

Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 4.2.2019

rozpis ulíc súbor na stiahnutie.. zverejnené: 16.1.2019

 

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo konané dňa 21.1.2019

zverejnené: 16.1.2019

 

Oznam - prenájom priestorov

Oznamujeme občanom, že Obec Nová Dedinka ponúka na prenájom nasledovné nebytové priestory:

1. nebytový priestor na Hlavnej ulici 55 – plocha 17,48 m2

2. nebytový priestor na Hlavnej ulici 44 – plocha 47,30 m2 .

Žiadosti o prenájom prosíme zasielať na Obecný úrad do 28.2.2019.

Bližšie informácie osobne na obecnom úrade alebo na telefónnom čísle 02/45914233.

Obhliadky priestorov sa uskutočnia:

- dňa 31.1.2019: objekt Hlavná ulica 55 v čase od 09:00 hod. do  10:00 hod.

                            objekt Hlavná ulica 44 v čase od 10:15 hod. do 11:15 hod.

- dňa 21.2.2019: objekt Hlavná ulica 55 v čase od 09:00 hod. do  10:00 hod.

                            objekt Hlavná ulica 44 v čase od 10:15 hod. do 11:15 hod.

 

zverejnené: 16.1.2019


 

Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ A.M. Szencziho, Senec

zverejnené: 14.1.2019

 

Oznam - Západoslovenská distribučná a.s. orez stromov

zverejnené: 11.1.2019

 

Hasiči a rok 2018 🚒🚒

zverejnené: 9.1.2019

 

ĎAKUJEME VÁM - Vyhodnotenie ankety Zimná údržba ❄️

📊 V poslednej ankete prejavilo 95% hlasujúcich ochotu spolupodieľať sa na zimnej údržbe komunikácií susediacich s ich nehnuteľnosťou.

Obec teda bude v budúcom týždni distribuovať posypovú soľ do jednotlivých domácností. Pokiaľ si neželáte, aby Vám bola soľ / 5 kg domácnosť / doručená, oznámte to prosíme na Obecnom úrade u p. Filkaszovej telefonicky na 02/45914125 mailom filkaszova@novadedinka.sk alebo osobne do piatku tohto týždňa (11.1.2019).

Ďakujeme Vám za spolupatričnosť a Vaše názory, ktoré nám pomáhajú robiť tie správne rozhodnutia. Váš hlas je pre nás dôležitý. 👍🏻😊

Obec samozrejme medzičasom robí všetko pre to, aby našla čo najvhodnejšie riešenie tejto situácie. 🚜❄️🌨

zverejnené: 8.1.2019


 

Voľná pracovná pozícia - referent majetku, rozpočtu a účtovníctva Rovinka

zverejnené: 7.1.2019

 

Poďakovanie

Chceli by sme poďakovať rodine Remišovej za poskytnutie obecného vianočného stromčeka a pánovi Vinczemu za jeho osadenie.

zverejnené: 4.1.2019

 

Platba platobnou kartou

Pozor ! Od 9.1.2019 sa budú môcť na Obecnom úrade realizovať platby cez platobný terminál VÚB.

zverejnené: 4.1.2019

 

Oznam-zber vianočných stromčekov

Oznamujeme, že zber vianočných stromčekov sa uskutoční v termíne  od 14.1.2019 do 18.1.2019 v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.

Žiadame občanov, aby si stromčeky vyložili pred bránu.

zverejnené: 4.1.2019

 

Vývoz fekálií

Oznamujeme, že vývoz fekálií si môžete objednať na týchto kontaktoch:

Firma NOVMAR s.r.o. Bratislava (p. Samek)  -  0904 670 206

                                                                            0904 670 207   

Firma Žumpár Pišta -  www.zumparpista.sk

zverejnené: 4.1.2018


 

Oznam- daňové priznanie za daň z nehnuteľnosti

Upozorňujeme  občanov, ktorí nadobudli nehnuteľnosť v roku 2018, že sú zo zákona povinní podať daňové priznanie za daň z nehnuteľnosti do 31.1.2019.

Daňové priznanie je možné podať na obecnom úrade, poštou alebo elektronicky.

zverejnené: 31.12.2018


 

Oznam - poplatok za komunálny odpad

Obecný úrad Nová Dedinka oznamuje  občanom,  že od 2. januára do 31. januára 2019 je povinnosť uhradiť poplatok za komunálny odpad na rok 2019 v plnej výške. Občania môžu uhradiť poplatok priamo v pokladni obecného úradu, alebo prevodom na bankový účet obce IBAN SK 29 0200 0000 0000 23228112, kde do správy pre prijímateľa je potrebné napísať meno občana, za ktorého je poplatok uhradený, aby sme vedeli platbu identifikovať.

Po uhradení poplatku v hotovosti si občania  prevezmú nálepku a občanom, ktorí zaplatia prevodom, sa nálepka doručí priamo do schránok.

Výška poplatku ostáva nezmenená:

  120 l nádoba - týždenný vývoz -              87 Eur

  120 l nádoba - dvojtýždenný vývoz -       43 Eur

  240 l nádoba - týždenný vývoz -            174 Eur

  240 l nádoba - dvojtýždenný vývoz -       87 Eur

1100 l nádoba - týždenný vývoz -           800 Eur

1100 l nádoba - dvojtýždenný vývoz -    400 Eur.

Zároveň žiadame občanov, aby si z nádob odstránili staré nálepky od roku 2017 a staršie.

zverejnené: 31.12.2018


 

Dotácie z rozpočtu obce pre zaregistrované občianske združenia

Oznamujeme zaregistrovaným občianskym združeniam , že podľa VZN č. 22011 obec poskytuje dotáciu na činnosť do 30.6.2019 .

zverejnené: 18.12.2018

 


 

Aktualizácia cestovných poriadkov Nová Dedinka platných od 18.11.2018, kde sú vykonané čiastkové zmeny na základe požiadaviek obecných úradov a cestujúcich

zverejnené: 14.11.2018

 

Oznam- Huawei Technologies, s.r.o.

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. realizuje modernizáciu telekomunikačných sietí v obci Nová Dedinka, to konkrétne položením optickej siete na jednej strane ulíc. Z tohto dôvodu boli firmou Huawei Technologies s.r.o. v zastúpení investora stavby letákmi oslovení ludia, ktorých sa to bezprostredne týka. Okrem spôsobom, popísaným v letáku, vyplnené hárky môžete hodiť aj do označenej krabice na obecnom úrade.

Ďakujeme.                                                                          

Huawei Technologies (Slovak). s.r.o.

zverejnené: 22.10.2018


 

Výzva pre majiteľov psov

Obec Nová Dedinka na základe  opakujúcich sa sťažností od občanov dôrazne vyzýva majiteľov psov, aby zamedzili voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách a znečisťovaniu verejných priestranstiev psami. Majiteľ psa je podľa zákona č. 282/2002 a Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Dedinka  č. 4/2011 povinný zabrániť voľnému pohybu psa a bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo. Na území obce  Nová Dedinka  je voľný pohyb psov prísne zakázaný. Priestupku sa dopustí ten, kto nezabráni voľnému pohybu psa, alebo neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo. Za tieto priestupky obec uloží pokutu až do výšky 165 €.

Ak sa držiteľ psa dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku uvedenej pokuty.

        Na základe vyššie uvedeného dôrazne vyzývame majiteľov psov, aby vytvorili také opatrenia, ktorými zabránia voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách obce a zamedzia znečisťovaniu verejných priestranstiev psami a vyhli sa tak sankciám zo strany obce.

zverejnené: 20.2.2018


 

Správne poplatky od 1.1.2018

Zákonom č. 238/2017 Z.z.  sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Podľa Čl. IV, položky 14 až 17 vyššie citovaného zákona sa s účinnosťou od 1.1.2018 menia poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou.

zverejnené: 4.1.2018


 

Oznam-POHOTOVOSŤ

zverejnené: 20.6.2016

 

Oznam

Oznamujeme občanom, že podľa § 5 VZN č. 4/2011 obce Nová Dedinka o chove a podmienkach držania psov na území obce, je majiteľ psa povinní výkaly psa odstrániť, ak pes znečistí verejné priestranstvo.

Žiadame občanov, aby sa podľa toho zariadili.

zverejnené: 15.3.2015

 


 

Oznam -reflexné prvky

Vážení občania, s ohľadom na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, najmä s prihliadnutím na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky - chodcov si vás dovoľujeme aj takouto formou upozorniť na ustanovenia zákona o cestnej premávke, na základe ktorých majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci.

Vyzývame preto všetkých občanov, aby si v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych zabezpečili reflexné prvky pre všetkých členov domácností a dbali na to, aby nimi boli vždy dôsledne označení. Taktiež vyzývame chodcov, aby prechádzali cez cestu iba na miestach na to určených, resp. sa dostatočne presvedčili, že môžu bezpečne prejsť na druhú stranu cesty. Tam, kde nie je chodník využívajte správnu stranu vozovky, neriskujte, vyhýbajte sa rizikovým úsekom, nepreliezajte zábradlia a nevstupujte takýmto spôsobom na vozovku.

V prípade, že by ste sa ako chodci vo vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo mimo nej reflexnými prvkami nechránili, hrozí Vám v zmysle spomínaného zákona bloková pokuta až do výšky 50 eur.

Prispejte k Vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.

zverejnené: 30.9.2015


 

dnes je: 19.1.2019

meniny má: Drahomíra, Mário

Bezplatné právne poradenstvo

BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO pre obyvateľov obce Nová Dedinka každý nepárny týždeň v pondelok od 16:00 – 17:00 hod na obecnom úrade v Novej Dedinke   JUDr. Sylvia Švecová, advokátka r. č. SAK: 3997, so sídlom: Štefunkova 9, 821 03 Bratislava; pracovisko: Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava   telefonický kontakt: 0911 11 22 11

OZNAM OR PZ Oddelenie dokladov -zmena úradných hodín

Súbor na stiahnutie Oznámenie_doklady.docx (15.8 kB)
Súbor na stiahnutie leták_-_klientske_centrum_senec_SK.jpg (865.8 kB)
Súbor na stiahnutie letak-klientske_centrum_HU_final_bez-obrazku.jpg (1020.8 kB)
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka