Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Nová Dedinka » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:211906155
Číslo interné:2019000308
Predmet:odvoz odpadu
Cena *:1 735,19 €
Dodávateľ:AVE SK, odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava
Dodávateľ IČO:36357065
Odberateľ:Obec Nová Dedinka, Mierová 11
Odberateľ IČO:00304981
Dátum vystavenia:30.6.2019
Dátum doručenia:9.7.2019
Dátum splatnosti:22.7.2019
Dátum úhrady:10.7.2019
Spôsob úhrady:bankovým prevodom
Dátum zverejnenia:18.7.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zmluvy » subjekt: Obec Nová Dedinka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 241-255 z 260
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
9DMTeam s.r.o., Bratislava Zmluva o vyhotovení dielaNávrh riešenia a zabezpečenie obstarávania Zmien a doplnkov č. 01/2012" Územného plánu obce Nová Dedinka podľa Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Riešeným územím je nový rozvojový zámer - rozšírenie plôch bývania v rodinných domoch súvisiacich s lokalitou č. D17 ( pozemkz parc. č. 600/51-54 a s nimi súvisiace plochy - tak, aby bola zabezpečená súvislá záslavba obce. 5 000,00 €3.7.2012nestanovený
8Egl Jozef, Sibírska 60, 831 02 Bratislava IIIzmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Oprávnená osoba bude vykonávať nakladanie s odpadmi t.j. zber, prepravu a zhodnotenie alebo zneškodňovanie uvedených zložiek komunálneho odpadu v obci vo svojich zberných nádobách, ktoré budú umiestnené na miestach odsúhlasených obcou.0,00 €29.6.2012nestanovený
7MBKart - European Map Center International s.r.o.Zmluva o spolupráci pri tvorbe a aktualizáciimapových dát TOPO 5000 s adresným systémomStanovenie rozsahu činností a pojmov definujúcich podmienky spolupráce pri tvorbe a aktualizácii obsahu diela TOPO 5000, mapa obce Nová Dedinka. Územie je mapa definovaná v rozsahu k.ú.: Dedinka pri Dunaji, Nová Ves pri Dunaji. Stanovenie podmienok prevodu vlastníckych práv v prospech objednávateľa v prípade záujmu o takýto prevod. Stanovenie výšky úhrad za vykonávnie aktualizačných činnotí spracovateľom 220,27 €5.5.2012nestanovený
86612 08U01Environmentálny fondZmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácieRevitalizácia a prečistenie protipovodňového systému v obci Nová Dedinka23 984,40 €21.4.2012nestanovený
6Obec Bernolákovo, Hlavná 111Zmluva o nájme nehnuteľnostiNájom nehnuteľnosti pacela č. 273/3 vedenej na LV č. 845 k.ú. Dedinka pri Dunaji v obce Nová Dedinka potrebné na vybudovanie cyklistického chodníka1,00 €11.4.2012nestanovený
Obvodný úrad SenecZmulva o výpožičkeVypožičanie Kultúrneho domu v majetku obce Nová Dedinka, Mierová 11, Nová Dedinka 0,00 €2.1.201210.3.2012
1Obec Bernolákovo, Hlavná 111Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov na vybudovanie cyklistického chodníka Bernolákovo-Nová Dedinka uzavretá podľa § 269 a nasl.Obchodného zákonníkaVybudovanie cyklistického chodníka Bernolákovo-Nová Dedinka z finančných prostriedkov, o ktoré sa bude v rámci spoločného projektu uhrádzať obec Bernolákovo.0,00 €19.4.2012nestanovený
PZ00052350_008Bratislavská bratislavská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdDodávka pitnej vody na Mierovú ulicu 110,00 €3.8.2011nestanovený
PZ00077059_005Bratislavská bratislavská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdDodávka pitnej vody na Hlavná ulicu 440,00 €10.8.2011nestanovený
PZ00147085_001Bratislavská bratislavská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Dodávka pitnej vody na Hlavnú ulicu 100,00 €28.7.2011nestanovený
PZ00052349_009Bratislavská bratislavská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdDodávka pitnej vody na Cintorínsku ulicu 0,00 €28.12.2011nestanovený
68651000webygroupZmluva o poskytovaní služieb spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o.Poskytovanie služieb Poskytovateľom vždy špecifikovaných v písomnej objednávke, podpísanej osobou oprávnenou konať za Objednávateľa.0,00 €nestanovenýnestanovený
2Ing. Alžbeta PálfyováKúpna zmluvaKúpa pozemku parc.reg. \C\ , parc. č. 150/8-zastavané plochyvo výmere 21 m2, ktorý vznikol oddelením od pozemku parc.č. 150/1 k.ú. Nová Ves pri Dunaji geometrickým plánom č. 40/2011 693,00 €15.7.2011nestanovený
29/001/11DEXIA bankaZmluva o termínovanom úvereZáväzok Banky poskytnúť na základe písomnej žiadosti klientovi Úver a záväzok klienta poskytnutý Úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotilyvých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy  300 000,00 €30.5.2011nestanovený
3AVE Bratislava, s.r.o.Zmluva o zbere, preprave a zhodnocovaní alebo zneškodňovaní odpadovZabezpečenie poskytnutia služieb v oblati nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v zmysle zákona č. 2232001 o odpadoch, vznikajúcim na území obce ako odberateľa, a to v súlade s VZN obce č. 1/2011 ako odberateľa, prijatým v zmysle § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 o odpadoch v nasledovnom rozsahu činností. 0,00 €28.10.2011nestanovený
Položky 241-255 z 260

Cenník inzercie v novinách Novinky z Dedinky

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

OZNAM OR PZ Oddelenie dokladov -zmena úradných hodín

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka