Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dejiny obce Nová Dedinka

Z dejín obce - Dedinka pri Dunaji

 

Staršieho založenia je Dedinka pri Dunaji (pôvodne Šáp), v ktorej chotári bolo objavené mohylové

pohrebisko kalanderberskej kultúry zo 6. stor.pred naším letopočtom. Samotná obec sa prvýkrát

spomína r. 1252 ako Saap. R. 1256 je obec zapísaná ako Botho de Saap, teda tu sídlil člen

zemianskeho rodu Saápovcov Botho. Dedina neskôr patrila viacerým zemianskym rodinám. R.

1234 sa v Šápe opäť spomínajú miestní zemania. R. 1383 syn Jordána Sápiho Ladislav predáva

svoj majetok Alžbete, dcére syna Feltó Hideghéthiho Jakuba. R. 1367 je meno obce zapísané ako

Saap superior, r. 1368 Olousap, r. 1399 Pomsahaza a.n. alsosap a r. 1401 ako Nogzap.

Aj Šápu sa dotkli časy tureckej okupácie a zdá sa, že bol tureckými vojakmi viackrát vyrabovaný. V

16. stor. aj tuzapustilo korene učenie protestanskej cirkvi, dokonca v obci bola ich farnosť. Ale r.

1681 spomína ako opustená, to už obec patrila k majetkom panstva Kráľová pri Senci, ktoré sa

vyčlenilo z hradného panstva Svätý Jur pri Bratislave. To patrilo rodu Pálffyovcov, ktorí boli vernými

katolíkmi.

Hoci 11. februára 1706 bolo vymerané miesto na stavbu tunajšieho kalvínskeho kostola,

obyvateľstvo obce za krátky čas prešlo úplne na vieru katolíckej cirkvi. R. 1715 je Šáp zaznačený

ako zemianska obec, r. 1828 mal 40 domov a 293 obyvateľov. Obyvatelia obce sa zaoberali

hlavne poľnohospodárstvom, boli roľníkmi, chovateľmi dobytka a ovocinármi. Ale v menšej miere

sa tu rozmohlo i rybárstvo. Eleg Fényes r. 1851 opisuje obec takto:(Šáp - maďarská dedina v

Bratislevskej župe, na ľavom brehu Malého Dunaja, na 1/2 hodiny od Čeklísa (Bernolákova).

Počet obyvateľov 288 katolíkov a 14 židov. Má veľa ovocia, lúk, dobré pasienky, lesy, kašovité

jablká. Zemepán gróf Ferenc Pálffy a iní zemania).

Po roku 1919 sa situácia rapídne mení a obec sa stala súčasťou novovzniknutej I. ČSR. V rokoch

1924-1927 prebehla parcelizácia veľkostatku grófa Pálffyho a prisťahovalo sa viacero rodín. V

rokoch 1938-1945 bola obec pripojená k Maďarsku a vojnové udalosti spôsobili jej hospodársky

pád. Po r. 1948 sa pomery v obci ukľudnili, ale Dedinka pri Dunaji (premenovaná v r. 1948) sa

začala meniť na socialistickú dedinu. R. 1948 bo založený tunajší ŠM a r. 1950 aj JRD.

Vývoj počtu obyvateľov vždy pozitívny. R. 1869 tu žilo 311 obyvateľov, do r. 1900 sa ich stav zvýšil na

322, do r.1921 na 479, do r. 1940 na 579 a r. 1948 dokonca na 667.

 

Z dejín obce Nová Ves pri Dunaji

Obec Nová Ves pri Dunaji sa prvýkrát spomína r. 1328 pod menom Pomsa a r. 1397 ako

Pomsahaza, keď v okolí mala majetky bratislavská kapitula. R. 1445 dedina patrila

bratislavskému hradnému kapitánovi bálintovi Themeskózimu, r. 1479 Mikuláš Themeskózi ju dal

do nájmu Andrejovi Vasovi (Dinei). Obec mala temer tú istú históriu ako Šáp a tiež od r. 1647 sa

stala majtkom Pálffyovcov panstva Kráľová pri Senci. R. 1715 tu bolo 32 daňovníkov, r. 1828 44

domov a 324 obyvateľov. Aj Nová Ves pri Dunaji bola poľnohospodárskou obcou pod správou

Pálffyovcov.

Aj vývin tunajšieho obyvateľstva mal neustále vzrastajúci trend. R. 1869 tu bývalo 298 obyvateľov,

do  r.1900 sa ich počet zvýšil na 345, do r. 1921 na 412, do r. 1940 na 494 a r. 1948 napriek

vojnovým a povojnovým udalostiam na 555. Tunajšie JRD bolo založené v r. 1952.

 

Z dejín obce Nová Dedinka

Nová Dedinka vznikla r. 1960 spojením oboch obcí. Boli spevnené a upravené cesty, vybudovali

sa chodníky. V rámci individuálnej bytovej výstavby bolo postavených mnoho súkromných domov,

vyrástli nové ulice. Zlepšila sa infraštruktúra obce a aj služby miestnemu obyvateľstvu. Obec sa

rozvíja a skrášľuje i po r. 1989. Nová Dedinka bola plynofikovaná, buduje sa obecná kanalizácia.

Bola urobená oprava a údržba verejných budov a v oboch častiach obce je postavený Dom

poslednej rozlúčky. 


 

Cenník inzercie v novinách Novinky z Dedinky

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

OZNAM OR PZ Oddelenie dokladov -zmena úradných hodín

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka