Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Nová Dedinka

Oznam-vykurovacia sezóna

Vykurovacia szona

Prichádzajúca jeseň prináša chladné dni a  ochladenie v našich domoch a domácnostiach nás opäť upozorňuje na to, že je čas skontrolovať technický stav tepelných spotrebičov a komínov. Vykurovacie obdo ...viac...


 

Zber elektro odpadu

elektroodpad.jpgOznamujeme občanom, že v týždni od 14.10.2019 do 18.10.2019 sa uskutoční zber elektro odpadu. Obyvatelia si môžu nepotrebný elektro odpad priniesť na dvor kultúrneho domu  v pondelok  až štvrtok v čase od 7:00 do 15:00 a v piatok  od 7:00 do 12:00 hodiny.

zverejnené: 9.10.2019


 

Oznam- MUDr. Katarína Kissová

Oznamujeme Vám, že dňa 03.09.2019 bola do úschovy Bratislavského samosprávneho kraja prevzatá zdravotná dokumentácia spoločnosti K - Clinic, s.r.o., zastúpená MUDr. Katarínou Kissovou, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo, s miestom prevádzky Hlavná 9-2, Nová Dedinka. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ukončil svoju činnosť
na vlastnú žiadosť.

V prípade, ak potrebujete zdravotnú dokumentáciu osoby, ktorej predchádzajúcim poskytovateľom bola MUDr. Katarína Kissová, postupujte podľa nasledovných pokynov:
- po písomnom uzatvorení dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti /všeobecné lekárstvo/ požiadajte BSK o zaslanie zdravotnej dokumentácie. 

V žiadosti je potrebné uviesť meno predchádzajúceho lekára.
- žiadosť musí obsahovať čitateľnú pečiatku s menom a  adresou nového poskytovateľa.

Prosíme, aby ste rešpektovali skutočnosť, že zdravotná dokumentácia sa do rúk pacientov nevydáva a preto nie je účelné pacientov posielať na BSK.

Žiadosť o zaslanie zdravotnej dokumentácie je možné osobne priniesť do podateľne na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja alebo zaslať poštou na adresu :


Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor zdravotníctva
Sabinovská 16    P.O.BOX 106
820 05 Bratislava

Úradné hodiny podateľne :
Pondelok:   09:00 - 15:30 hod.
Utorok:        08:00 - 15:30 hod.
Streda:        13:00 - 18:00 hod.
Štvrtok:       08.00 - 15.30 hod.
Piatok:         08.00 - 12:00 hod.

zverejnené: 18.9.2019


 

REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA JEDÁLNE ZŠ

Milí spoluobčania, sme veľmi radi, že sa nám v tak krátkom termíne / počas letných prázdnin / podarilo zrealizovať rekonštrukciu a prístavbu jedálene Zš, ktorú sme dnes mohli odovzdali do užívania našim žiakom a pedagógom.
Prístavbou jedálne sa jej pôvodná kapacita 50 miest zvýšila na dvojnásobok, t.j. na 100 miest.

Rekonštrukcia pôvodnej časti jedálne zahŕňala :
1. Výmenu elektroinštalácie
2. Výmenu osvetlenia
3. Výmenu kúrenia
4. Výmenu podlahy
5. Kazetový strop
6. Drevený obklad
7. Maliarenské práce

Prístavba novej časti jedálne zahŕňala:
stavebné práce, elektroinštalácie, kúrenie, osvetlenie, podlahy, kazetový strop, drevený obklad, maliarenské práce.

Vybavenie jedálne:
Stoly 14 ks a stoličky 56 ks / dodané 6.9./
Obslužné stoly 4 ks
Vešiakové steny

Vybavenie kuchyne:
Konvektonat
Stojan na konvektonat
Automaticky zmakčovač vody

Veríme, že sa touto nemalou investíciou podarilo zvýšiť úroveň a kvalitu stravovania v našej obci.
Ps: Stavebné práce pokračujú, prístavbou kuchyne a zateplením celej prístavby.

zverejnené: 8.9.2019


 

Jedáleň

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Vedúca knižnice oznamuje čitateľom, že nová otváracia doba knižnice bude každý pondelok od 16:00 do 19:00 hod.

zverejnené: 5.9.2019


 

DOČASNÉ OBMEDZENIA V AREÁLI ZŠ a MŠ

Vážení občania,

prázdniny končia, školský rok sa začína a s ním pravidelne prichádza na naše cesty aj výrazné zhoršenie dopravnej situácie, ktoré s miernymi výnimkami nás bude sprevádzať celý školský rok. Tento problém je viditeľný za posledné roky už aj v našej obci, hlavne v čase rannej špičky a situácia sa postupne zhoršuje.

Vedenie obce preto prístupilo k sytémovému opatreniu na zlepšenie tejto situácie, ktoré viedlo k rozsiahlejším stavebným úpravám v areáli ZŠ a MŠ, tie sa dôvodu časovej náročnosti nedali realizovať v plnej miere počas letných prázdnin, preto musíme začiatok školského roka privítať s určitými dopravnými obmedzeniami:

Motorové vozidlá: Zákaz vstupu!

- Do areálu ZŠ je zákaz vstupu motorovým vozidlám, areál je prístupný len pre chodcov a cyklistov.

Parkovanie motorových vozidiel:

- Personál ZŠ/MŠ: pri kostole na Záhradníckej ul.
- Rodičia/návštevníci: okolité bočné ulice mimo Hlavnej: Slnečná , Bernolakova, Topoľova

Chodci a cyklisti:

- Vstup aj východ je cez bránu pri telocvični.

ℹ️ Obmedzenia budú trvať z dôvodu rozsiahlych stavebných prác, ktoré prebiehali aj v letných mesiacoch. Ich konečným výsledkom bude:

1.Reorganizácia príjazdových vstupov do areálu školy pre chodcov, cyklistov a autá s cieľom zmierniť zložitú dopravnú situáciu v rannej špičke, konkrétne:
- rozšírenie vstupnej brány do areálu a zjednosmernenie vstupu/výstupu pre autá
- odstránenie kríženia prístupových ciest medzi chodcami a autami/zvýšená bezpečnosť
- reogorganizácia parkovacích priestorov a zelených plôch
- parkovací priestor pre autobus vo vnútri areálu

2.Rozšírenie budovy jedálne z dôvodu zvýšenia kapacity jedálne

3️.Úprava elektrického vedenia (nová prípojka do školy, premiestnenie elektrických stĺpov)

4️.Úprava plynového vedenia (nová prípojka do školy )

5️.Závlahový systém pre zelené plochy

Stavebné práce začali s miernym posunom z dôvodu čakania na práce závislých autorít (ZSE), kde došlo k neplánovanému zdržaniu.
Práce majú byť podľa zmluvy ukončené do štyroch mesiacov od odovzdania staveniska.

Veríme, že napriek neplánovanému zdržaniu bude projekt hotový načas a jeho realizácia prinesie väčšiu bezpečnosť v celom areáli a jeho okolí.

Ospravedlňujeme sa Vám za dočasné komplikácie a vopred Vám ďakujeme za Vašu trpezlivosť, pochopenie a spoluprácu pri tomto dočasnom obmedzení.

Vedenie obce Nová Dedinka

69157184_1323468721152188_91242216516747264_n.jpg

69404361_1323468714485522_4032867629726171136_n.jpg

zverejnené: 30.8.2019


 

Oznámenie o začatí realizácie línovej výstavby optickej prístupovej siete-rozpis podľa ulíc

Oznam - MUDr. Kissová

MUDr. Pavol Trnovec, PhD. zastupuje MUDr. Katarínu Kissovú počas je neprítomnosti na ambulancií v Novej Dedinke. Pacienti, sa môžu rozhodnúť pokračovať od 1.9. 2019 v zdravotnej starostlivosti u MUDr. Pavla Trnovca, PhD. Kontakt: doktor@medicajur.sk  tel. číslo 02/449 703 03.

Zdravotná dokumentácia pacientov MUDr. Kissovej je pre potreby zabezpečenia adekvátnej zdravotnej starostlivosti počas jej zastupovania uložená v ambulancií MUDr. Trnovca, Chorvátska 33, 90025 Chorvátsky Grob.  So zdravotnou dokumentáciou pacientov MUDr. Kissovej môže narábať iba v zmysle platnej  legislatívy.

Bližšie informácie na www.medicajur.sk alebo cez vyhľadávač Google kľúčové  slovo medicajur a na stránke http://www.k-clinic.sk/.

zverejnené: 29.7.2019


 

ODOVZDANIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

ihrisko 1.jpgihrisko 2.jpg

 

 

 

 

 

 

Počas štvrtka, 25.07.2019 , prebehlo za prítomnosti vedenia obce odovzdanie diela - dokončeného multifunkčného ihriska v lokalite Lastovičky.

Na tento účel obec, v spolupráci s firmou Vestal living, úspešne požiadala ešte v roku 2018 Úrad vlády o dotáciu vo výške 38.000 Eur. Pozemok na vybudovanie predmetného ihriska obci poskytla firma Vestal Living formou dlhodobého prenájmu na 10 rokov za symoblické 1 Euro a dala obci písomný súhlas, v ktorom sa zaviazala uhradiť všetky náklady spojené s realizáciou tohto projektu.
Počas budovania ihriska sa pani starostka, spolu s členom Komisie výstavby a územného plánovania pánom Gálikom, zúčastnila na kontrolnom dni, aby sa presvedčili, ako prebiehajú realizačné práce.

Multifunkčné ihrisko bude sprístupnené z bezpečnostných dôvodov až po dokončení úprav jeho okolia. O termíne sprístupnenia a podmienkach využívania multifunkčného ihriska budeme občanov informovať, predpokladaný termín je však September 2019.

Máme radosť, že si tu naši spoluobčania nájdu miesto pre odpočinok, relax a športové vyžitie.

zverejnené: 26.7.2019


 

ZÍSKALI SME GRANTY A O ĎALŠIE ŽIADAME

Keď sa darí, treba sa podeliť o radosť a úspech hlavne s Vami, milí spoluobčania, keďže to všetko robíme najmä pre Vás.

Dovoľte nám teda stručne zhrnúť naše posledné úspechy, ktoré sme dosiahli v oblasti poskytovaných dotácií a tiež súhrn projektov, o ktoré sa uchádzame:

1. Ministerstvo financií - Rekonštrukcia soc. zariadenia Obecného úradu (OcÚ) 15.000 EUR - schválená ✔️
2. Ministerstvo financií - Klientské centrum OcÚ 15.000 EUR - Podané
3. Wifi4 15.000 EUR - schválené ✔️
4. DM drogérii -Úprava lesoparku 1000 EUR- schválená ✔️
5. Ministersvo vnútra - Priechod pre chodcov 20.000 EUR - Podané
6. Ministerstvo vnútra - Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 30.000 EUR - podané
7. Envirofond - Zateplenie ZŠ 200.000 EUR - Podané
8. Úrad podpredsedu vlády - Pódium zázemie 50.000 EUR - Podané
9. BSK cezhraničná spolupráca - Pódium - prestrešenie 35.000 EUR - rokujeme s partnerskou obcou, ktorá by sa do tohto projektu mala s nami zapojiť.

Pripravované podania :
1. Envirofond - mimoriadna výzva na kanalizáciu a ČOV vyšla 28.6., žiadosť je potrebné podať do 31.7. Finančne je neobmedzená, ideme do toho s projektom kanalizácie
2. Výzva Ministerstvo ŽP je vypísaná od roku 2015 - posledné kolo je 12/2019 pripravujeme územné konanie a stavebné konanie pre ČOV - Nová Dedinka. Projekt ČOV pre územné konanie je hotový, skúsime to teda všetko stihnúť na termín 12/2019.

Samozrejme pracujeme na ďalších veciach, ktoré sú potrebné pre chod a zveľaďovanie obce. Držme si všetci palce, aby sme aj v ďalších projektoch boli úspešní a mohli tak budovať našu Dedinku do krásy

zverejnené: 20.7.2019


 

REKOŠTRUKCIA OBECNÉHO ÚRADU a vybudovanie klientského centra

rekonštrukcia 2.jpgrekonštrukcia 3.jpgrekonštrukcia.jpg

 

 

 

 

 

 

Rekonštrukčné práce na obecnom úrade sa začali tento týždeň a pokračujú v plnom prúde.
Veríme, že novovzniknuté klientské centrum zabezpečí kvalitu , transparentnosť , dostupnosť samosprávy občanom a
zároveň zjednoduší obyvateľom vybavovanie svojich záležitostí na obecnom úrade.

zverejnené: 15.7.2019


 

Oznam

Oznamujeme, že od 12.7.2019 budú  stránkové hodiny

v dočasných priestoroch v kultúrnom dome

na Mierovej ulici č. 15 nasledovné:

 

                                      pondelok:  7,00-12,00       13,00-16,00

                                      utorok:       nestránkový deň

                                      streda:        7,00-12,00       13,00-15,00

                                      štvrtok:      nestránkový deň

                                      piatok:       7,00-12,00

 

                             Za pochopenie ďakujeme.

zverejnené: 10.7.2019


 

Oznam - telefónne kontakty na obecný úrad

Telefónne kontakty na obecný úrad sú nasledovné:   02 45914 125

                                                                                    02 45914 315

                                                                                    02 45914 127.

zverejnené: 10.7.2019


 

CYKLOCHODNÍK - Nová Dedinka - železničná stanica Veľký Biel , napojenie sa na plánovaný cyklochodník SENEC JUH

cyklo 1.jpgcyklo 2.jpgcyklo 3.jpg

 

 

 

 

 

 

V týchto dňoch sa vybrali predstavitelia obce spolu s privolaným projektantom cyklochodníkov p. Husenicom bicyklami po plánovaných cyklotrasách:
1. Trasa
Koniec obce Nová Dedinka - železničná stanica Veľký Biel /napojenie sa plánovaný cyklochodnik VEĽKÝ BIEL- obec /
2. Trasa
Kríž na tzv. starej seredskej ceste - smer Mlynský Klin Senec / napojenie sa na plánovaný cyklochodník SENEC JUH /
Prešli si PLÁNOVANÉ trasy a prediskutovali najmä problémy, ktoré bude treba riešiť.
K vypracovaniu projektovej dokumentácie je potrebné geodetické zameranie územia a samozrejme veľmi dôležité bude vysporiadanie vlastníckych práv pozemkov pod plánovanými cyklochodníkmi. Chodník pre peších, ktorý by viedol popri cyklochodníku k železničnej stanici sa plánujeme osvetliť , vedľa parkoviska pri železničnej stanici by pribudlo prestrešené stojisko pre bicykle a v zákrute pri kríži by vzniklo odpočívadlo s prístreškom.
Tento zámer bude vyžadovať značné prostriedky a preto nemôžeme čakať nové cyklochodníky už zajtra. Pripravené sú však možnosti získavania prostriedkov z rôznych zdrojov, ako napr. z BSK na ktoré chce byť obec pripravená. Termín podania žiadosti o dotáciu z BSK je 20.6.2020 , o túto dotáciu sa máme v pláne uchádzať.

zverejnené: 10.7.2019


 

PREDSTAVITELIA SAMOSPRÁV SENCA A OKOLIA ROKOVALI O CYKLOTRASÁCH

Pani starostka Zuzana Árvová a zastúpca pán Vladimír Petrík za zúčastnili na stretnutí , ktorého cieľom bolo koordinovať v rámci BSK úsilie miest a obcí pri realizácii koncepcie rozvoja cyklotrás k bodom integrovanej dopravy a k bodom cestovného ruchu.
V sobášnej sieni MsÚ v Senci privítal primátor Dušan Badinský zástupcov BSK a Okresného úradu Senec, starostov obcí Viničné, Slovenský Grob, Blatné, Nová Dedinka, zamestnancov MsÚ, interných a externých odborníkov.
Prítomní sa na tomto stretnutí dohodli na reprezentatívnom podujatí pod názvom „Cyklomestá Bratislava 2019 - Konferencia o mobilite a kvalite života v mestách a obciach“. Takéto stretnutia dávajú priestor pre lepšie vzájomné porozumenia a rýchle riešenie problémov, ktoré sa vyskytnú pri realizácii každého projektu.

zverejnené: 9.7.2019


 

DOTÁCIA Z MINISTERSTVA FINANCIÍ

Dňa 2.7.2019 nám bolo doručené oznámenie o poskytnutí dotácie v sume 15.000 EUR .
Ministerstvo financií sme žiadali o dotáciu za účelom čiastočnej úhrady výdavkov akcie: “Rekonštrukcia socialných zariadení obecného úradu.”
Sme veľmi radi , že bola naša žiadosť kladne posúdena a účelová dotácia poskytnutá .
Ď A K U J E M E

zverejnené: 3.7.2019

 


 

PRIHLÁSIŤ SA NA TRVALÝ POBYT JE JEDNODUCHÉ

Letakcasopisanonymniobcania2.jpgV našom informačnom letáku, ktorý bol vložený v poslednom čísle Noviniek z Dedinky, sme Vám vysvetlili dôvody prečo je pre obec dôležité, aby jej obyvatelia boli zároveň prihlásení v obci aj na trvalý pobyt.

Postup, ako sa na trvalý pobyt prihlásiť, nájdete na tejto adrese: https://www.slovensko.sk/…/zi…/_prihlasenie-na-trvaly-pobyt/

Ak Vám záleží na tom, aby obec, v ktorej žijete, neprišla o podielové dane aj za Vás, prihláste sa na trvalý pobyt čo najskôr.

Ďakujeme.

Finančná a legislatívno-právna komisia s podporou starostky obce Nová Dedinka

zverejnené: 30.6.2019


 

Oznam Obecnej knižnice Nová Dedinka

Vedúca Obecnej knižnice oznamuje čitateľom, že knižnica cez letné prázdniny júl – august nebude mať pravidelnú prevádzku.
Otvorené bude len 3.7.2019 a  7.8. 2019 v čase od 16:00 do 19:00

Prosíme čitateľov, aby sa podľa toho zariadili.

zverejnené: 28.6.2019


 

Výzva - úhrada poplatku za bio odpad

bio.jpgVyzývame občanov, ktorí doteraz neuhradili poplatok za BIO nádobu za rok 2019, aby tak učinili do 31.7.2019. Spôsob platby môže byť priamo do pokladne Obecného úradu alebo prevodom na bankový účet  číslo SK29 0200 0000 0000 2322 8112 , VS-číslo nádoby, prípadne uviesť meno. Výška poplatku je 12 Eur na rok.

zverejenené: 20.6.2019


 

OD UTORKA PARKUJEME NA NOVEJ ODSTAVNEJ PLOCHE PRI ŽELEZNICI!

parkovanie železnica.jpg

Od utorka 12.03.2019 budeme môcť využívať novú odstavnú plochu pri železničnej zastávke Veľký Biel.

‼️ V záujme využitia každého centimetra plochy Vás prosíme, aby ste parkovali kolmo na oplotenie a v priestore tak, ako je na priloženom obrázku. Myslime na to, že okrem nás chcú zaparkovať aj ďalší susedia a šetrime tak prosím miestom v čo najväčšej možnej miere.

Ďakujeme Vám za rešpektovanie našej prosby a my ideme ďalej pracovať na tom, aby sme Vám mohli priniesť aj ďalšie rovnako potešujúce správy.

zverejnené: 11.3.2019


 

Upozornenie

Upozorňujeme rodičov, ktorí chodia autom do areálu ZŠ a MŠ, aby si svoje osobné veci nenechávali v autách, nakoľko dnes dňa 18.2.2019 v čase cca o 15:30 hod. bolo vykradnuté osobné vozidlo. Z vozidla bola ukradnutá čierna kabelka s peňaženkou a s dokladmi. Poškodená si všimla v areáli staršie strieborné auto neznámej značky s dvoma podozrivými osobami.

Prosíme rodičov o obozretnosť.

zverejnené: 18.2.2019


 

Výzva pre majiteľov psov

Obec Nová Dedinka na základe  opakujúcich sa sťažností od občanov dôrazne vyzýva majiteľov psov, aby zamedzili voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách a znečisťovaniu verejných priestranstiev psami. Majiteľ psa je podľa zákona č. 282/2002 a Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Dedinka  č. 4/2011 povinný zabrániť voľnému pohybu psa a bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo. Na území obce  Nová Dedinka  je voľný pohyb psov prísne zakázaný. Priestupku sa dopustí ten, kto nezabráni voľnému pohybu psa, alebo neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo. Za tieto priestupky obec uloží pokutu až do výšky 165 €.

Ak sa držiteľ psa dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku uvedenej pokuty.

        Na základe vyššie uvedeného dôrazne vyzývame majiteľov psov, aby vytvorili také opatrenia, ktorými zabránia voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách obce a zamedzia znečisťovaniu verejných priestranstiev psami a vyhli sa tak sankciám zo strany obce.

zverejnené: 20.2.2018


 

Správne poplatky od 1.1.2018

Zákonom č. 238/2017 Z.z.  sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Podľa Čl. IV, položky 14 až 17 vyššie citovaného zákona sa s účinnosťou od 1.1.2018 menia poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou.

zverejnené: 4.1.2018


 

Cenník inzercie v novinách Novinky z Dedinky

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

OZNAM OR PZ Oddelenie dokladov -zmena úradných hodín

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka