Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Nová Dedinka

Vyžiadanie pripomienok k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov 2019/2020

Oznam

Oznamujeme rodičom detí MŠ, že od 18.7.2019 (t.j. štvrtka) bude prístup do MŠ cez bránu pri telocvični

zverejnené: 16.7.2019

 


 

REKOŠTRUKCIA OBECNÉHO ÚRADU a vybudovanie klientského centra

rekonštrukcia 2.jpgrekonštrukcia 3.jpgrekonštrukcia.jpg

 

 

 

 

 

 

Rekonštrukčné práce na obecnom úrade sa začali tento týždeň a pokračujú v plnom prúde.
Veríme, že novovzniknuté klientské centrum zabezpečí kvalitu , transparentnosť , dostupnosť samosprávy občanom a
zároveň zjednoduší obyvateľom vybavovanie svojich záležitostí na obecnom úrade.

zverejnené: 15.7.2019


 

Oznam - ohlasovňa pobytu a matrika

Upozorňujeme , že ohlasovňa pobytu a matrika z technických príčin do odvolania neúraduje.

zverejnené: 10.7.2019


 

Oznam

Oznamujeme, že od 12.7.2019 budú  stránkové hodiny

v dočasných priestoroch v kultúrnom dome

na Mierovej ulici č. 15 nasledovné:

 

                                      pondelok:  7,00-12,00       13,00-16,00

                                      utorok:       nestránkový deň

                                      streda:        7,00-12,00       13,00-15,00

                                      štvrtok:      nestránkový deň

                                      piatok:       7,00-12,00

 

                             Za pochopenie ďakujeme.

zverejnené: 10.7.2019


 

Oznam - telefónne kontakty na obecný úrad

Telefónne kontakty na obecný úrad sú nasledovné:   0911 592 707

                                                                                    02 45914 315

                                                                                    02 45914 127.

zverejnené: 10.7.2019


 

CYKLOCHODNÍK - Nová Dedinka - železničná stanica Veľký Biel , napojenie sa na plánovaný cyklochodník SENEC JUH

cyklo 1.jpgcyklo 2.jpgcyklo 3.jpg

 

 

 

 

 

 

V týchto dňoch sa vybrali predstavitelia obce spolu s privolaným projektantom cyklochodníkov p. Husenicom bicyklami po plánovaných cyklotrasách:
1. Trasa
Koniec obce Nová Dedinka - železničná stanica Veľký Biel /napojenie sa plánovaný cyklochodnik VEĽKÝ BIEL- obec /
2. Trasa
Kríž na tzv. starej seredskej ceste - smer Mlynský Klin Senec / napojenie sa na plánovaný cyklochodník SENEC JUH /
Prešli si PLÁNOVANÉ trasy a prediskutovali najmä problémy, ktoré bude treba riešiť.
K vypracovaniu projektovej dokumentácie je potrebné geodetické zameranie územia a samozrejme veľmi dôležité bude vysporiadanie vlastníckych práv pozemkov pod plánovanými cyklochodníkmi. Chodník pre peších, ktorý by viedol popri cyklochodníku k železničnej stanici sa plánujeme osvetliť , vedľa parkoviska pri železničnej stanici by pribudlo prestrešené stojisko pre bicykle a v zákrute pri kríži by vzniklo odpočívadlo s prístreškom.
Tento zámer bude vyžadovať značné prostriedky a preto nemôžeme čakať nové cyklochodníky už zajtra. Pripravené sú však možnosti získavania prostriedkov z rôznych zdrojov, ako napr. z BSK na ktoré chce byť obec pripravená. Termín podania žiadosti o dotáciu z BSK je 20.6.2020 , o túto dotáciu sa máme v pláne uchádzať.

zverejnené: 10.7.2019


 

PREDSTAVITELIA SAMOSPRÁV SENCA A OKOLIA ROKOVALI O CYKLOTRASÁCH

Pani starostka Zuzana Árvová a zastúpca pán Vladimír Petrík za zúčastnili na stretnutí , ktorého cieľom bolo koordinovať v rámci BSK úsilie miest a obcí pri realizácii koncepcie rozvoja cyklotrás k bodom integrovanej dopravy a k bodom cestovného ruchu.
V sobášnej sieni MsÚ v Senci privítal primátor Dušan Badinský zástupcov BSK a Okresného úradu Senec, starostov obcí Viničné, Slovenský Grob, Blatné, Nová Dedinka, zamestnancov MsÚ, interných a externých odborníkov.
Prítomní sa na tomto stretnutí dohodli na reprezentatívnom podujatí pod názvom „Cyklomestá Bratislava 2019 - Konferencia o mobilite a kvalite života v mestách a obciach“. Takéto stretnutia dávajú priestor pre lepšie vzájomné porozumenia a rýchle riešenie problémov, ktoré sa vyskytnú pri realizácii každého projektu.

zverejnené: 9.7.2019


 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Verejná vyhláška - povolenie na vybudovanie studne

DOTÁCIA Z MINISTERSTVA FINANCIÍ

Dňa 2.7.2019 nám bolo doručené oznámenie o poskytnutí dotácie v sume 15.000 EUR .
Ministerstvo financií sme žiadali o dotáciu za účelom čiastočnej úhrady výdavkov akcie: “Rekonštrukcia socialných zariadení obecného úradu.”
Sme veľmi radi , že bola naša žiadosť kladne posúdena a účelová dotácia poskytnutá .
Ď A K U J E M E

zverejnené: 3.7.2019

 

SŤAHOVANIE OBECNÉHO ÚRADU

Dnes sme zahájili sťahovanie obecného úradu do priestorov kultúrneho domu kde bude obecný úrad fungovať počas rekonštrukcie. Za pomoci dobrovoľníkov sa nám podarila presťahovať veľká časť nábytku a agendy.
Aj touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým dobrovoľníkom a zamestnancom obecného úradu za pomoc.

Zuzana Árvová- starostka obce

zverejnené: 2.7.2019


 

PRIHLÁSIŤ SA NA TRVALÝ POBYT JE JEDNODUCHÉ

Letakcasopisanonymniobcania2.jpgV našom informačnom letáku, ktorý bol vložený v poslednom čísle Noviniek z Dedinky, sme Vám vysvetlili dôvody prečo je pre obec dôležité, aby jej obyvatelia boli zároveň prihlásení v obci aj na trvalý pobyt.

Postup, ako sa na trvalý pobyt prihlásiť, nájdete na tejto adrese: https://www.slovensko.sk/…/zi…/_prihlasenie-na-trvaly-pobyt/

Ak Vám záleží na tom, aby obec, v ktorej žijete, neprišla o podielové dane aj za Vás, prihláste sa na trvalý pobyt čo najskôr.

Ďakujeme.

Finančná a legislatívno-právna komisia s podporou starostky obce Nová Dedinka

zverejnené: 30.6.2019


 

Oznam Obecnej knižnice Nová Dedinka

Vedúca Obecnej knižnice oznamuje čitateľom, že knižnica cez letné prázdniny júl – august nebude mať pravidelnú prevádzku.
Otvorené bude len 3.7.2019 a  7.8. 2019 v čase od 16:00 do 19:00

Prosíme čitateľov, aby sa podľa toho zariadili.

zverejnené: 28.6.2019


 

Výzva - úhrada poplatku za bio odpad

bio.jpgVyzývame občanov, ktorí doteraz neuhradili poplatok za BIO nádobu za rok 2019, aby tak učinili do 31.7.2019. Spôsob platby môže byť priamo do pokladne Obecného úradu alebo prevodom na bankový účet  číslo SK29 0200 0000 0000 2322 8112 , VS-číslo nádoby, prípadne uviesť meno. Výška poplatku je 12 Eur na rok.

zverejenené: 20.6.2019


 

Milá návšteva na obecnom úrade

návšteva na ocu.jpgDnes nás na Obecnom úrade navštivili v sprievode p.riaditeľky a p.učiteliek detičky ktoré odchádzajú /v počte 37 detí/ z MŠ a nastupujú do 1.ročníka v ZŠ. .
Veľmi pekne im ďakujeme za milú návštevu.

zverejnené: 19.6.2019


 

OD UTORKA PARKUJEME NA NOVEJ ODSTAVNEJ PLOCHE PRI ŽELEZNICI!

parkovanie železnica.jpg

Od utorka 12.03.2019 budeme môcť využívať novú odstavnú plochu pri železničnej zastávke Veľký Biel.

‼️ V záujme využitia každého centimetra plochy Vás prosíme, aby ste parkovali kolmo na oplotenie a v priestore tak, ako je na priloženom obrázku. Myslime na to, že okrem nás chcú zaparkovať aj ďalší susedia a šetrime tak prosím miestom v čo najväčšej možnej miere.

Ďakujeme Vám za rešpektovanie našej prosby a my ideme ďalej pracovať na tom, aby sme Vám mohli priniesť aj ďalšie rovnako potešujúce správy.

zverejnené: 11.3.2019


 

Upozornenie

Upozorňujeme rodičov, ktorí chodia autom do areálu ZŠ a MŠ, aby si svoje osobné veci nenechávali v autách, nakoľko dnes dňa 18.2.2019 v čase cca o 15:30 hod. bolo vykradnuté osobné vozidlo. Z vozidla bola ukradnutá čierna kabelka s peňaženkou a s dokladmi. Poškodená si všimla v areáli staršie strieborné auto neznámej značky s dvoma podozrivými osobami.

Prosíme rodičov o obozretnosť.

zverejnené: 18.2.2019


 

Dotácie z rozpočtu obce pre zaregistrované občianske združenia

Oznamujeme zaregistrovaným občianskym združeniam , že podľa VZN č. 22011 obec poskytuje dotáciu na činnosť do 30.6.2019 .

zverejnené: 18.12.2018

 


 

Výzva pre majiteľov psov

Obec Nová Dedinka na základe  opakujúcich sa sťažností od občanov dôrazne vyzýva majiteľov psov, aby zamedzili voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách a znečisťovaniu verejných priestranstiev psami. Majiteľ psa je podľa zákona č. 282/2002 a Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Dedinka  č. 4/2011 povinný zabrániť voľnému pohybu psa a bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo. Na území obce  Nová Dedinka  je voľný pohyb psov prísne zakázaný. Priestupku sa dopustí ten, kto nezabráni voľnému pohybu psa, alebo neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo. Za tieto priestupky obec uloží pokutu až do výšky 165 €.

Ak sa držiteľ psa dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku uvedenej pokuty.

        Na základe vyššie uvedeného dôrazne vyzývame majiteľov psov, aby vytvorili také opatrenia, ktorými zabránia voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách obce a zamedzia znečisťovaniu verejných priestranstiev psami a vyhli sa tak sankciám zo strany obce.

zverejnené: 20.2.2018


 

Správne poplatky od 1.1.2018

Zákonom č. 238/2017 Z.z.  sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Podľa Čl. IV, položky 14 až 17 vyššie citovaného zákona sa s účinnosťou od 1.1.2018 menia poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou.

zverejnené: 4.1.2018


 

Cenník inzercie v novinách Novinky z Dedinky

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

OZNAM OR PZ Oddelenie dokladov -zmena úradných hodín

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka