Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kostoly v obci

Kostoly v obci

Kostol Premenenia Pána za dedinou

Stáročia bol jediným kostolom oboch obcí Kostol Premenenia Pána

s pôvodným aj súčasným cintorínom. Objekt sa nachádza

mimo obce a  stojí na umelo vytvorenej vyvýšenine, pravdepodobne

mohyle z doby  halštatskej ( staršia doba železná). Románsky kostol

sv. Filipa a sv. Jakuba patrí do typickej skupiny tehlových sakrálnych

stavieb stavaných na Slovensku od konca 12. storočia. Jeho dispozičné riešenie tvorí tradičný

priestor jednoloďového chrámu,ktorý na východe uzatvára svätyňa. Loď namiesto pôvodného

zastropenia uzatvára obnovený trámový strop s   doskovým záklopom. Na stenách sa nachádzajú

nástenné maľby výjavy s Michalom Archanjelom v chrámovej lodi a s sv. Katarínou vo svätyni.

To, čo sa zachovalo, je len torzo súvislej maľby kostola zo 14. storočia. Zároveň v  románskou

krstiteľnicou predstavujúmaľby dominantný prvok interiéru. Do 14. storočia patrí aj fragment

portálu kostola vystavený v západnej časti lode. Z mladšieho obdobia baroka sa zachovala

plastika Madony. Počas storočí prešiel aj tento kostol mnohými premenami. Našťastie jeho

pôvodná stredoveká podstata, stavebná a historicko architektonická, zostala nezmenená.

 

Sviatok PREMENENIA PÁNA sa slávi 6. augusta Sväté Písmo hovorí:

Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa

vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia - boli to

Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme.

Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa prebudili, videli jeho slávu a tých dvoch

mužov, čo s ním stáli. Keď od neho odchádzali, povedal Peter Ježišovi: „Učiteľ, dobre je nám tu.

Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Nevedel, čo hovorí. Kým toto

hovoril, utvoril sa oblak a zahalil ich. Keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach. A z oblaku

zaznel  hlas: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“ A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám.

Oni zmĺkli  a v tých  dňoch nehovorili nikomu o tom, čo videli. (Lk 9, 28 – 36)

 


Kostol Nanebovzatia Panny Márie v strede dediny

Keďže tento kostol bol dosť malý a vzdialený, na bohoslužby sa začala

používať budova rímsko katolíckej školy. V rokoch 1993-95 bola táto

budova prestavaná na Rímsko katolícky kostol sv. Filipa a sv. Jakuba

apoštolov. Je to moderná poschodová stavba na pôdoryse s tvarom L s

elegantným interiérom. Vo vybavení je jediný starý predmet barokový obraz sv. Filipa a sv, Jakuba

apoštolov , pochádzajúci zo pôvodného románskeho kostola.

 

Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie sa slávi 15. augusta

„Ale Kristus vstal z mŕtvých, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze

človeka aj zmŕtvychvstanie: Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi. Ale

každý v poradí, aké mu patrí: prvotinou je Kristus: potom pri jeho príchode, tí, čo patria Kristovi.“(1

Kor 15,20 -23)

Panna Mária, aj keď bola uchránená od každého hriechu, predsa musela podstúpiť smrť.

Skonala viac túžbou po milovanom Synovi a nebeskej vlasti jako na starobu alebo chorobu. S

blahoslavenou dušou si nebeský Otec vzal aj telesnú schránku Márie do svojej slávy.
 

 

 


 

Cenník inzercie v novinách Novinky z Dedinky

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

OZNAM OR PZ Oddelenie dokladov -zmena úradných hodín

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka