Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Matrika

Vybavuje:
Ing. Daniela Valkovičová 

tel: 02/45914 125

email: valkovicova@novadedinka.sk

 

Vydanie matričného dokladu:
 

 •  Žiadosť (originálne tlačivo na obecnom úrade)
 •  Občiansky preukaz
 •  Správny poplatok  5 € v hotovosti
 •  Prvý výpis po vzniknutej udalosti sa nespoplatňuje

 

Uzavretie manželstva: – vydáva matrika...

 1.  Rodný list
 2.  Doklad o štátnom občianstve
 3.  Potvrdenie o pobyte
 4.  Úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné
 5.  Doklad o rodnom čísle.
 6. Štátny občan SR s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklad - potvrdenie o pobyte, vydaný príslušným úradom cudzieho štátu; doklad o štátnom občianstve môže nahradiť predložením platného cestovného pasu Slovenskej republiky.
 7.  Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Doklady uvedené v 2., 3. a 5. bode možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu.

 

Určenie otcovstva pred a po narodení dieťaťa: – vydáva matrika ...
 

 •  Súhlasné vyhlásenie nezosobášených rodičov k otcovstvu dieťaťa
 •  Občiansky preukaz matky a otca dieťaťa
 •  Právoplatný rozsudok o rozvode matky, ak je rozvedená

 

Zápis do knihy úmrtí: – vydáva matrika ...
 

 •  3 kópie listu o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár
 •  Občiansky preukaz zosnulého
 •  Občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb
 •  Prvý úradný výpis z knihy úmrtí (úmrtný list) sa vydáva bezplatne, za vydanie duplikátu sa platí  5 €

Osvedčenie podpisu:
 

 •  Občan sa musí dostaviť osobne
 •  Občiansky preukaz
 •  Listina, na ktorej sa osvedčuje podpis
 •  Správny poplatok  1,50 €

 

Osvedčenie listiny:
 

 •  Originál listiny
 •  Správny poplatok  1,50 € za jednu stranu

 


 

Cenník inzercie v novinách Novinky z Dedinky

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

OZNAM OR PZ Oddelenie dokladov -zmena úradných hodín

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka