Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Nová Dedinka » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 3100
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
44914990Ticket Service, Karadžičova 8, P. O . BOX 21, Bratislavadoplnenie stravovacích kariet22.8.2019 992,87 €bankovým prevodom
082019Jaroslav Tahotný, Poľná 1040/27, Nová Dedinkavýkopové práce22.8.2019 125,00 €bankovým prevodom
2019051ENERTEX spol.s.r.o., Gruzinská 4, Bratislavaprístavba jedálne23.8.201975 045,74 €bankovým prevodom
8239689269Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislavatelekomunikačné služby22.8.201989,68 €bankovým prevodom
1972705 Lindstöm s.r.o., Orešianska 3, Trnavanájom koberca28.8.201915,26 €bankovým prevodom
19444EcoLed Solutions a.s.verejné osvetlenie22.8.2019 967,74 €bankovým prevodom
2019051ENERTEX spol.s.r.o., Gruzinská 4, Bratislavadlažba jedáleň stará časť22.8.20192 286,60 €bankovým prevodom
20190617EMI SABINOV s.r.o., Pod Švabľoukou 2100, Sabinovnávlečky mš22.8.2019 147,50 €bankovým prevodom
211907163AVE SK, odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislavaodvoz odpadu22.8.20191 475,79 €bankovým prevodom
7103102100ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, Bratislavaelektrina16.8.2019 111,71 €bankovým prevodom
2019253EKO-TERM SERVIS s.r.o., Na pájadlá 11, Košicekonzultačné služba16.8.2019 300,00 €bankovým prevodom
2019087PLENTY s.r.o., Mudrochova 2, Bratislavaporadenstvo16.8.2019 840,00 €bankovým prevodom
2000030036BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislavavoda16.8.201948,29 €bankovým prevodom
0382019Ing. Michal Šišolák, Pri štadione 34, Svatý Jurvypracovanie žiadosti o NFP kanalizácia12.8.2019 450,00 €bankovým prevodom
2019022EKONOVA spol.s.r.o., Šamorínska 11, Senecmonitoring kanalizácie22.8.20194 693,20 €bankovým prevodom
Položky 1-15 z 3100
Zmluvy » subjekt: Obec Nová Dedinka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 226-240 z 257
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
121314297Západoslovenská distribučná a.s.Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy pripojenie odberného miesta 0,00 €6.6.2013nestanovený
17Ing.Roman Borušovič a Andrea, Ing. Juraj Firta a Mgr. Anna Firtová, František Konkoľ, Peter Peregrim a Beáta Peregrim, Ján Pokrivčák, Róbert Kubiš a Katarína Kubišová, Štefan Norulák a Katarína NorulákováDarovacia zmluvaVodná stavba SO - 03 - Rozvod pitnej vody34 543,20 €25.4.2013nestanovený
16Ing. Dagmar HorákováZmluva o vykonaní audítorskej činnostiaudit ročnej účtovnej závierky, výročnej správy a konsolidovanej účtovnej závierky za účtovné obdobie 20122 000,00 €4.4.2013nestanovený
15Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služiebslužby prostredníctvom Elektronickej pobočky 0,00 €23.3.2013nestanovený
PZ00178555_001BVS, a.s.Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôddodávka vody0,00 €13.3.2013nestanovený
14VOLUMA s.r.o.Mandátna zmluvaZabezpečenie realizácie verejného obstarávania - výber dodávateľa na stavebné práce Revitalizácia námestia v Novej Dedinke3 000,00 €5.3.2013nestanovený
Z2231012005201Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuRevitalizácia námestia v Novej Dedinke  475 389,00 €14.2.2013nestanovený
13PREVAX s.r.o.Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služiebOdborné poradenské a konzultačné služby v oblasti verejného obstrávanie  500,00 €19.2.2013nestanovený
1/2013TOPSET Solutions, s.r.o.Dodatok č. 1 Zmluva o aktualizácii programovzmena fakturácie0,00 €25.1.2013nestanovený
12OZ Areál oddychu a športu pri jazere, Nová DedinkaZmluva o bezplatnom užívaní nehnuteľnostíVlastník prenecháva nehnuteľnosti pozemok parc. Reg. C č. 112/12- ostatné plochy , vo výmere 3755 m2 a parc. Reg. C - ostatné plochy, vo výmere 2834 m2, do bezplatného, časovo obmedzeného užívania užívatelovi, na účely vybudovania a prevádzkovania športovo - oddychového areálu prístupného na využitie všetkým obyvateľom a návštevníkom Obce Nová Dedinka. 0,00 €11.9.2012nestanovený
11K-Clinik, s.r.o.Zmluva o nájme nebytových priestorovPrenajímatel dáva odplatne do nájmu nájomcovi nebytové priestory na prízemí budovu s.č.175 na pozemku parc.č.102/1, pozostávajúce z miestnosti určenej na ambulanciu, miestnosti určenej na čakáreň pre chorých, a miestnosti čakárne so sociálnym zariadením. Spolu podlahová plocha 43 m2. 301,00 €11.9.2012nestanovený
10Bratislavský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníkaÚhrada časti nákladov na projekt: Výmena okien Školskej jedálne v Novej Dedinke v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2005 o poskytovaní dotácií v znení zmien a doplnkov .2 000,00 €17.7.2012nestanovený
9DMTeam s.r.o., Bratislava Zmluva o vyhotovení dielaNávrh riešenia a zabezpečenie obstarávania Zmien a doplnkov č. 01/2012" Územného plánu obce Nová Dedinka podľa Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Riešeným územím je nový rozvojový zámer - rozšírenie plôch bývania v rodinných domoch súvisiacich s lokalitou č. D17 ( pozemkz parc. č. 600/51-54 a s nimi súvisiace plochy - tak, aby bola zabezpečená súvislá záslavba obce. 5 000,00 €3.7.2012nestanovený
8Egl Jozef, Sibírska 60, 831 02 Bratislava IIIzmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Oprávnená osoba bude vykonávať nakladanie s odpadmi t.j. zber, prepravu a zhodnotenie alebo zneškodňovanie uvedených zložiek komunálneho odpadu v obci vo svojich zberných nádobách, ktoré budú umiestnené na miestach odsúhlasených obcou.0,00 €29.6.2012nestanovený
7MBKart - European Map Center International s.r.o.Zmluva o spolupráci pri tvorbe a aktualizáciimapových dát TOPO 5000 s adresným systémomStanovenie rozsahu činností a pojmov definujúcich podmienky spolupráce pri tvorbe a aktualizácii obsahu diela TOPO 5000, mapa obce Nová Dedinka. Územie je mapa definovaná v rozsahu k.ú.: Dedinka pri Dunaji, Nová Ves pri Dunaji. Stanovenie podmienok prevodu vlastníckych práv v prospech objednávateľa v prípade záujmu o takýto prevod. Stanovenie výšky úhrad za vykonávnie aktualizačných činnotí spracovateľom 220,27 €5.5.2012nestanovený
Položky 226-240 z 257

Cenník inzercie v novinách Novinky z Dedinky

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

OZNAM OR PZ Oddelenie dokladov -zmena úradných hodín

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka