Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Nová Dedinka » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 3050
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
19387EcoLed Solutions a.s., Tulipánová 1, Senecverejné osvetlenienestanovený 967,74 €bankovým prevodom
8237555061Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislavatelekomunikačné službynestanovený93,89 €bankovým prevodom
627790000T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, Nová Dedinkapostrekovač verejné priestranstvánestanovený37,70 €bankovým prevodom
20190160J-TRADE BUILD s.r.o., 1. mája 24, Nová Dedinkarevízia plynového kotla športový klubnestanovený 108,00 €bankovým prevodom
201901ABNKA, s.r.o., Kalinčiakova 17, Ivanka pri Dunajiverejné obstarávanie na projekt Rekonštrukcia OCU, Prístavba jedálne, Spevnené plochy zšnestanovený1 080,00 €bankovým prevodom
201910025MAXNETWORK s.r.o., Kapitána Jána Nálepku 866/18, Veľké ÚľanyPD na rekonštrukciu areálovej splaškovej kanalizácie v areáli Zš a MŠ10.7.2019 600,00 €bankovým prevodom
6621904923Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislavapoplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia10.7.201978,00 €bankovým prevodom
7151185034ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, P.O.Box 325, Bratislavadodávka elektriny10.7.2019 109,98 €bankovým prevodom
20190038Molnár-zatieňovacia technika, Fraňa Kráľa 8, Senecsieťky mš10.7.2019 319,00 €bankovým prevodom
190209Defense Pro, s.r.o., Klincová 37, Bratislava paušálny poplatok odchyt psov10.7.201978,00 €bankovým prevodom
211906155AVE SK, odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislavaodvoz odpadu10.7.20191 735,19 €bankovým prevodom
211906154AVE SK, odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislavaodvoz odpadu10.7.20194 327,52 €bankovým prevodom
19311053Obec Veľký Biel, Železničná 76, BernolákovoN.M.-Audit s.r.o., Piešťanská 1185/25, Nové Mesto nad Váhom10.7.20192 400,00 €bankovým prevodom
1900740EKOTEC spol.s.r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava kontrola bezpečnosti multifunkčných ihrísk10.7.2019 386,40 €bankovým prevodom
201906054FIRECONTROL SAFETY s.r.o., Špačinská cesta 91, TrnavaBOZP a školenie zamestnancov10.7.2019 194,40 €bankovým prevodom
Položky 1-15 z 3050
Zmluvy » subjekt: Obec Nová Dedinka » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 226-240 z 241
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
6Obec Bernolákovo, Hlavná 111Zmluva o nájme nehnuteľnostiNájom nehnuteľnosti pacela č. 273/3 vedenej na LV č. 845 k.ú. Dedinka pri Dunaji v obce Nová Dedinka potrebné na vybudovanie cyklistického chodníka1,00 €11.4.2012nestanovený
Obvodný úrad SenecZmulva o výpožičkeVypožičanie Kultúrneho domu v majetku obce Nová Dedinka, Mierová 11, Nová Dedinka 0,00 €2.1.201210.3.2012
1Obec Bernolákovo, Hlavná 111Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov na vybudovanie cyklistického chodníka Bernolákovo-Nová Dedinka uzavretá podľa § 269 a nasl.Obchodného zákonníkaVybudovanie cyklistického chodníka Bernolákovo-Nová Dedinka z finančných prostriedkov, o ktoré sa bude v rámci spoločného projektu uhrádzať obec Bernolákovo.0,00 €19.4.2012nestanovený
PZ00052350_008Bratislavská bratislavská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdDodávka pitnej vody na Mierovú ulicu 110,00 €3.8.2011nestanovený
PZ00077059_005Bratislavská bratislavská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdDodávka pitnej vody na Hlavná ulicu 440,00 €10.8.2011nestanovený
PZ00147085_001Bratislavská bratislavská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Dodávka pitnej vody na Hlavnú ulicu 100,00 €28.7.2011nestanovený
PZ00052349_009Bratislavská bratislavská spoločnosť, a.s.Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôdDodávka pitnej vody na Cintorínsku ulicu 0,00 €28.12.2011nestanovený
68651000webygroupZmluva o poskytovaní služieb spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o.Poskytovanie služieb Poskytovateľom vždy špecifikovaných v písomnej objednávke, podpísanej osobou oprávnenou konať za Objednávateľa.0,00 €nestanovenýnestanovený
2Ing. Alžbeta PálfyováKúpna zmluvaKúpa pozemku parc.reg. \C\ , parc. č. 150/8-zastavané plochyvo výmere 21 m2, ktorý vznikol oddelením od pozemku parc.č. 150/1 k.ú. Nová Ves pri Dunaji geometrickým plánom č. 40/2011 693,00 €15.7.2011nestanovený
29/001/11DEXIA bankaZmluva o termínovanom úvereZáväzok Banky poskytnúť na základe písomnej žiadosti klientovi Úver a záväzok klienta poskytnutý Úver vrátiť Banke za podmienok bližšie špecifikovaných a dohodnutých v jednotilyvých ustanoveniach tejto Úverovej zmluvy  300 000,00 €30.5.2011nestanovený
3AVE Bratislava, s.r.o.Zmluva o zbere, preprave a zhodnocovaní alebo zneškodňovaní odpadovZabezpečenie poskytnutia služieb v oblati nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v zmysle zákona č. 2232001 o odpadoch, vznikajúcim na území obce ako odberateľa, a to v súlade s VZN obce č. 1/2011 ako odberateľa, prijatým v zmysle § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 o odpadoch v nasledovnom rozsahu činností. 0,00 €28.10.2011nestanovený
4N.M. AUDIT, spol.s.r.o.Zmluva o vykonaní audítorskej činnostiAudítor sa zaväzuje zabezpečiť pre spoločnosť audit ročnej účtovnej závierkz za účotvné obdobie 2010, účtovných postupov, evidencie a kontrolu nadväznosti výkazov na ročnú účtovnú závierku. 1 320,00 €21.3.2011nestanovený
120197419ZSE Distribúcia, a.s.Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s.Pripojenie odberného zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa a zabezpečiť Žiatateľovi požadovanú maximálnu rezervovan kapacitu vo výške 197,72 €30.3.2011nestanovený
120197431ZSE Distribúcia a.s.Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Prevádzkovateľa pripojiť odberné zariadenie Žiadateľa do distribučnej sústavy Prevázdkovateľa  197,72 €30.3.2011nestanovený
120197432ZSE Distribúcia a.s.Zmluva o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s.Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Prevádzkovateľa pripojiť odberné zariadenie Žiadateľa do distribučnej sústavy Prevázdkovateľa 197,72 €1.4.2011nestanovený
Položky 226-240 z 241

Cenník inzercie v novinách Novinky z Dedinky

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

OZNAM OR PZ Oddelenie dokladov -zmena úradných hodín

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka