Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2017

Mamka, ocko, braček zacvičte si, kým sa ja pohrám.

Vecné vyhodnotenie projektu:

Realizáciou projektu bol zrevitalizovaný priestor na brehu rieky Čierna voda v obci Nová Dedinka tým, že bol upravený povrch terénu a osadené cvičebné a lezecké prvky pre tínedžerov (bradlá, jazdecké zariadenie, cvičebné zariadenie sad-leh, elipsovité zariadenie, zariadenie surf+ski, cvičebné zariadenie veslovanie, hrazda, rebriny), čím sa vybudoval Teen park z finančných prostriedkov Bratislavského kraja a rozpočtu obce. Materiál dodala a práce realizovala firma, ktorá bola víťazom verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou - firma Dextrade Žilina, s.r.o.

V rámci publicity projektu – bola zverejnená informácia na internetovej stránke obce a informácia na mieste realizácie projektu, kde sa verejnosť dozvie, že projekt bol realizovaný s finančnou podporou BSK.

Realizáciou projektu sa vytvoril bezpečný priestor pre regeneráciu síl všetkých vekových kategórií, podporilo sa zmysluplné trávenie voľného času tínedžerov a projekt bude prispievať k zdravotnej prevencii dospelých. Zámerom projektu bol realizáciou projektu naplnený - podporiť rozvíjanie pohybových aktivít u čo najväčšieho počtu obyvateľov obce.

 

Dopad na cieľové skupiny:

Osadením lezeckých a cvičiacich prvkov pre tínedžerov v teen parku má veľmi pozitívny dopad na cieľové skupiny:

1) tínedžeri - podpora zmysluplného trávenia voľného času, podpora rozvoja pohybových aktivít tejto skupiny mladých ľudí, nepoškodzovanie detských ihrísk určených pre malé deti vešaním sa na hracie prvky,

2) dospelí obyvatelia obce - podpora pohybových aktivít a regenerácie síl dospelých a rodičov detí, ktoré sa v rovnakom čase môžu hrať na v blízkosti postavenom detskom ihrisku

3) návštevníci obce alebo cyklisti si môžu aktívne zacvičiť na osadených cvičebných prvkoch nakoľko sa teen park nachádza v blízkosti ukončenia cyklistickej cesty, ktorá spája Novú Dedinku s obcou Bernolákovo.

Realizácia projektu má pozitívny dopad na kvalitu života obyvateľov obce.

 

Realizácia projektu: máj – september 2017

Rozpočet projektu: 9 650,40 Eur s DPH

 

zverejnené: 19.10.2017

 

Dotácia z Environmentálneho fondu na úhradu časti nákladov na projekt „Verejná kanalizácia obce Nová Dedinka s napojením na ČOV Veľký Biel"

Poskytnutá dotácia                                                                     100 000,00 Eur

Vlastné prostriedky obce                                                                5 263,75 Eur

Celková suma výdavkov                                                              105 263,75 Eur

 

Dotácia z  Ministerstva vnútra SR na projekt „Zvyšovanie bezpečnosti života obyvateľstva v obci Nová Dedinka v rámci vybudovania kamerového systému v Novej Dedinke" - rozšírenie kamerového systému

Poskytnutá dotácia                                                                        14 000,00 Eur

Vlastné prostriedky obce                                                                 3 568,00 Eur

Celková suma výdavkov                                                                 17568,00 Eur

 

Zvyšovanie bezpečnosti života obyvateľstva v obci Nová Dedinka v rámci vybudovania kamerového systému v Novej Dedinke.

Cieľom projektu bolo komplexné dobudovanie kamerového systému v obci Nová Dedinka a tým pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality v obci a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.

Osadením kamier na vytipovaných miestach (pri obecnom úrade a kultúrnom dome, pri zvonici – kultúrna pamiatka, pri autobusovej zastávke, pri novovybudovanom multifunkčnom ihrisku), kde sa v minulosti odohrali kriminálne a iné incidenty, obec dnes eliminujme kriminalitu, zvyšuje bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov obce. Osadením kamier so záznamom na týchto miestach obec pomáha štátnej polícii pri objasňovaní priestupkov ničenia obecného majetku  (napr. sprejovaním obnovených fasád, vylamovaním zábradlia, ničenia imobiliáru v intraviláne obce, atď.)

Osadením kamier obec ráta so znížením kriminality na obecnom majetku, čím ušetrí finančné prostriedky obecného rozpočtu, vynaložené na odstraňovanie spôsobených škôd.

Projekt bol realizovaný s finančnou pomocou Ministerstva vnútra SR- Okresný úrad Bratislava.

zverejnené: 24.11.2017

 


 

Kamerový systém

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

Cenník inzercie v novinách Novinky z Dedinky

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

OZNAM OR PZ Oddelenie dokladov -zmena úradných hodín

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka