Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Roky 2013-2015

Rok 2013

 

Rozšírenie kamerového systému :

Dotácia Ministerstvo - vnútra SR, Obvodný úrad Bratislava – z programu 06V – ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku   na financovanie výdavkov projektu „ Prevencia kriminality v obci Nová Dedinka“ 

Poskytnutá dotácia                                4600 Eur

Vlastné prostriedky obce v sume         1150 Eur

 Celková suma  výdavkov                       5750 Eur

 

Rekonštrukcia osvetlenia v triedach ZŠ

Poskytnutá dotácia                                2000 Eur

Vlastné prostriedky obce                      5500 Eur

Celková suma výdavkov                       7500 Eur

 

 

Rok 2014

 

Dotácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na projekt „Revitalizácia námestia v Novej Dedinke

Cieľ projektu:

Zvýšenie kvality života obyvateľov obce Nová Dedinka prostredníctvom úpravy časti obce jej

revitalizáciou, výsadbou zelene a rekonštrukciou verejného osvetlenia

Celkové oprávnené výdavky:                     213046,24 EUR

z toho : Štátny rozpočet                                20895,17 EUR

             Európske spoločenstvo                177608,94 EUR

             Vlastné zdroje                                   14542,13 EUR

 

 

Dotácia BSK na úhradu časti nákladov na projekt

„Naša škôlka – nás kraj“  - pieskovisko

Poskytnutá dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja   5000,00 Eur

Vlastné prostriedky obce                                                                 5149,52 Eur

Celková suma výdavkov                                                                10149,52 Eur

 

Dotácia BSK na úhradu časti nákladov na projekt

„Rekonštrukcia Domu smútku“ 

Poskytnutá dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja  2000 Eur.

Vlastné prostriedky obce   10906,15 Eur

Celková suma výdavkov    12906,15 Eur

 

Dotácia Nadácia Ekopolis- Výmena svietidiel Ocú

Poskytnutá dotácia            2000 Eur

Vlastné prostriedky obce  1085 Eur

Celková suma výdavkov   3085 Eur

 

 

Rok 2015

 

Dotácia Ministerstvo - vnútra SR na vybudovanie 4 tried modulovej školy

Poskytnutá dotácia : 100 000 EUR

Realizácia v priebehu roka 2016

 

Dotácia (kapitálový transfer) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozšírenie kapacít MŠ

Poskytnutá dotácia     85 000 Eur

Realizácia v priebehu roka 2016

 

Dotácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na zariadenie rozšírených priestorov MŠ

Poskytnutá dotácia                 6000,00 Eur

Vlastné prostriedky obce       2121,09 Eur

Celková suma výdavkov        8121,09 Eur

 

Dotácia BSK na úhradu časti nákladov na projekt: „Rekonštrukcia priestorov školského bytu na prevádzkyschopné učebne pre tvorivé dielne školsky klub detí“

Poskytnutá dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja    3000 Eur

Vlastné prostriedky obce                                                        3077,32 Eur

Celková suma výdavkov                                                         6077,32 Eur

             

Dotácia BSK na úhradu časti nákladov na projekt: „Modernizácia osvetľovacej sústavy v ŠK pri ZŠ

Poskytnutá dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja   1057,50 Eur

Vlastné prostriedky obce                                                                            0 Eur

Celková suma výdavkov                                                                1057,50 Eur

 

Dotácia na úhradu časti nákladov na projekt: „ Detské ihrisko – herná zostava “ 

Poskytnutá dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja    4000,00 Eur

Vlastné prostriedky obce                                                                   488,60 Eur

Celková suma výdavkov                                                                   4488,60 Eur

 

Dotácia BSK na úhradu časti nákladov na projekt: „ Obnova budovy športového areálu ŠK Nová Dedinka "

Poskytnutá dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja  1000,00 Eur

Vlastné prostriedky obce                                                                    75,20 Eur

Celková suma výdavkov                                                                 1075,50 Eur


 

Cenník inzercie v novinách Novinky z Dedinky

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

OZNAM OR PZ Oddelenie dokladov -zmena úradných hodín

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka