Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle § 79 a 80 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov:

 
Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

 
Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z.

 
Žiadosť o povolenie na vybudovanie studne (kopanej, vŕtanej) (podľa § 26 zákona NR SR č 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.)

 
Žiadosť o stanovisko k využitiu malého zdroja znečisťujúcich látok v súlade § 11 ods. l písm. f zákona č. 309/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

 
Žiadosť o územnoplánovaciu inf ormáciu

 
Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu

 
Žiadosť o záväzné /predbežné/* stanovisko obce v zmysle § 4 ods. 3 písm./ d zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov k plánovanej investičnej činnosti

 
Žiadosť o stanovisko k umiestneniu domovej ČOV

 
Žiadosť o stanovisko k umiestneniu domovej čističky odpadových vôd

 
Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku

 
Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku

 
Žiadosť o zrušenie súpisného čísla

 
Žiadosť o zmenu v užívaní

 
Žiadosť o zmenu v užívaní

 
Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia

 
Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia podľa § 15 vyhl. č. 453/2000 Zb.

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na malý zdroj znečistenia ovzdušia po kolaudácii

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na malý zdroj znečistenia ovzdušia po kolaudácii

 
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce

 
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce

 

dnes je: 20.9.2017

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

Bezplatné právne poradenstvo

BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO pre obyvateľov obce Nová Dedinka každý druhý pondelok od 15:30 – 17:00 hod na obecnom úrade v Novej Dedinke (počnúc od 9.3.2015)   JUDr. Sylvia Švecová, advokátka r. č. SAK: 3997, so sídlom: Štefunkova 9, 821 03 Bratislava; pracovisko: Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava   telefonický kontakt: 0

Voľby VÚC 2017

OZNAM OR PZ Oddelenie dokladov -zmena úradných hodín

Súbor na stiahnutie Oznámenie_doklady.docx (15.8 kB)
Súbor na stiahnutie leták_-_klientske_centrum_senec_SK.jpg (865.8 kB)
Súbor na stiahnutie letak-klientske_centrum_HU_final_bez-obrazku.jpg (1020.8 kB)
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka