Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v zmysle § 79 a 80 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov

 
Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

 
Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z.

 
Žiadosť o povolenie na vybudovanie studne (kopanej, vŕtanej) (podľa § 26 zákona NR SR č 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.)

 
Žiadosť o stanovisko k využitiu malého zdroja znečisťujúcich látok v súlade § 11 ods. l písm. f zákona č. 309/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

 
Žiadosť o záväzné /predbežné/* stanovisko obce v zmysle § 4 ods. 3 písm./ d zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov k plánovanej investičnej činnosti

 
Žiadosť o zmenu v užívaní

 
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 68 zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a § 11 vyhl. MŽP SR č. 4453/2000 Z.z. zverejnené 26.10.2017

 

Cenník inzercie v novinách Novinky z Dedinky

Voľby do Európskeho parlamentu

dnes je: 22.4.2019

meniny má: Slavomír

OZNAM OR PZ Oddelenie dokladov -zmena úradných hodín

Súbor na stiahnutie Oznámenie_doklady.docx (15.8 kB)
Súbor na stiahnutie leták_-_klientske_centrum_senec_SK.jpg (865.8 kB)
Súbor na stiahnutie letak-klientske_centrum_HU_final_bez-obrazku.jpg (1020.8 kB)
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka