Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte vo svete poznávania kultúr

VITAJTE VO SVETE POZNÁVANIA KULTÚR 

VÍTEJTE VE SVĚTĚ POZNÁVÁNÍ KULTUR

Willkommen in der Welt des interkulturellen Lernens
ÜDVÖZÖLJÜK A  KULTÚRÁK VILÁGÁBAN

                          09-10 september 2016 obec  Nová Dedinka          

 

Projekt bol realizovaný za finančnej podpory

                          Európskej komisie                         

 

vlajka       vlajka

 

 

Opis hlavného organizátora

Obec Nová Dedinka sa nachádza ibe 6,5 km od okresného mesta Senec. Mesto Senec je známe predovšetkým ako významné slovenské letné turistické centrum. Mesto je príťažlivé na bývanie nielen pre blízkosť hlavného mesta Bratislavy, ale aj kvalitné životné prostredie a rekreačný areál Slnečných jazier.

Obec Nová Dedinka vznikla v roku 1960 zlúčením dvoch pôvodných obcí Dedinka pri Dunaji (prvá písomná zmienka z roku 1252) a Nová Ves pri Dunaji (prvá zmienka z roku 1328).

Obec má v súčasnosti viac ako 2300 obyvateľov, pre ktorých poskytuje služby a vytvára im priestor a možnosti pre bohatý kultúrno-spoločenský život. Obec je aktívnym podporovateľom organizácií tretieho sektora, najmä športových a spoločenských. Spolu s nimi sa počas celého roka starajú o spoločenský život obyvateľov spolu organizujú plesy, športové súťaže, kultúrne vystúpenia a pod.

 

Ciele projektu

Práve zastúpením 4 národov sa vytvorí náhľad do života štyroch odlišných kultúr, plných zvyklostí.  Počas dvoch dní sa prezentujú jednotlivé národy nielen v kultúrnych, športových tematikách ale aj európskych.

Celá akcia je organizovaná v rámci poukázania na dôležitosť EÚ a znalosti kultúr rôznych národov. Je dôležité zdôrazniť potrebu zapojiť sa do verejných záležitostí, podporiť európske občianstvo aby sa zlepšili podmienky  občianskej a demokratickej účasti nielen  na lokálnej, ale aj na európskej úrovni. Musíme začať od seba a spoločne dosiahnuť veľa, ale musíme navzájom spolupracovať. Nielen medzi vládami jednotlivých obcí, ale aj medzi samotnými národmi dosiahnuť  vytvorenie nadnárodných rozmerov.

Je nutné zapojiť aj najmladších  do činností, pretože to je naša budúca generácia čím sa zdôrazni význam EÚ, dobrovoľníctva, rovnakého prístupu, medzikultúrneho dialógu i význam európskeho občianstva. Prostredníctvom činností sa prilákajú všetci účastníci podujatia bez ohľadu na vek či národnosť do sveta EÚ, dobrovoľníctva, každý z nás má právo na slobodu prejavu a právo na plnohodnotný život. Musíme to uznať a prijať opatrenia. Musíme premýšľať nielen o aktuálnom dianí v EÚ, ale aj o svojej budúcnosti. Mali by sme sa snažiť porozumieť krajinám tretieho sveta a hľadať spôsoby, ako im pomôcť. Kultúrnym programom chceme poukázať na kultúru a tradície zúčastnených národov zdôrazniť dôležitosť ich rozšírenia z generácie na generáciu. V rámci športu je vytvorená uvoľnená atmosféra, a tým  sa  posilňujú i  priateľské vzťahy medzi účastníkmi zúčastnených národov. Je na nás, ako sa postavíme k budúcnosti pretože  je v našich rukách.

 

Prostredníctvom lektorov bude umožnený náhľad do histórii a rozmanitosti EÚ, vďaka čomu sa dosiahne vytvorenie uceleného obrazu o EÚ.

Nadviazané priateľstvá medzi deťmi môžu pretrvávať aj naďalej v podobe návštev i telefonicky, vďaka čomu sa budú udržiavať partnerské vzťahy aj v dospelosti. Prostredníctvom mladej generácie budú budovať silnejšie partnerstvá. Predstavením mimovládnych organizácií z jednotlivých partnerských obcí budeme motivovať účastníkov stať sa dobrovoľníkom, byť prospešný pre spoločnosť. Počas programu sa predstavia  mimovládne organizácie v zastúpení partnerských obcí. Aj počas poobedia druhého dňa  budú pripravené bloky venované zaujímavým európskym tematikám zameraným na aktuálnu problematiku diania vo svete. Nezatvárajme oči pred realitou naopak otvorme oči a postavme sa jej zoči voči ... Nezabúdajme na solidaritu v časoch krízy a pomôžme ľudom v núdzi. Práve nadobudnutím vedomostí o EÚ odbúrame skepticizmus. Všetky bloky si vyžadujú plnú sústredenosť účastníkov, ktoré budú vedené odborníkmi vďaka, ktorým si účastníci rozšíria nielen vedomosti ale i obzory v rámci tematík.

 

Prínosy projektu

odstránenie predsudkov, medzigeneračných bariér, rovnaký prístup

budovanie nových priateľstiev, upevňovanie pevných vzťahov

poukázanie na dôležitosť dobrovoľníctva, na hrdosť širokého zastúpenia mimovládnych organizácií

budovanie uvedomelejšej mladej generácie

posilnenie spoluprác v rôznych oblastiach jednotlivých samospráv

poukázanie na dôležitosť šírenia tradícií, zvykov a kultúr z generácie na generáciu

vyvolať v občanoch pocit hrdého uvedomelého EURÓPANA

upevnenie partnerských vzťahov s partnerskými obcami

prejednanie možností rozšírenia partnerstva o nových členov

rozšírenie obzorov a náhľadov do sveta EÚ

plánovanie ďalších stretnutí podobných rozmerov

 

 

Dopad projektu

...  prerokovanie o možnosti rozšírenia o nových členov

...  uvedomelejšia spoločnosť

...  podpora trvalo udržateľného rozvoja

...  rozšírenie vedomostí v oblasti osvety o EÚ

...  pevnejšie väzby v rámci partnerstiev

...  šírenie nadobudnutých vedomostí nielen do svojich rodín ale i regiónov

...  zabezpečená osveta ohľadom zrealizovania podujatia

... upriamenie pozornosti na pôsobnosti mimovládnych organizácií

... odbúranie medzigeneračných bariér

... prostredníctvom hravých aktivít sme umožnili najmenším (našej budúcej generácií) náhľad do sveta EÚ.


 

Vitajte vo svete poznávania kultúr 2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-40 z 110

pagatplagat

 

Projekt bol realizovaný za finančnej podpory Európskej komisie


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Technický prevádzkovateľ: WEBY GROUP

Dátum vytvorenia webového sídla: 14.6.2011
Dátum poslednej aktualizácie: 27.4.2018

Cenník inzercie v novinách Novinky z Dedinky

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

OZNAM OR PZ Oddelenie dokladov -zmena úradných hodín

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka